Marie-Christine
ARNAUTU

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Marie-Christine ARNAUTU

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

IZVJEŠĆE o strategiji zrakoplovstva za Europu

02-02-2017 A8-0021/2017 PE589.131v02-00 TRAN
Pavel TELIČKA

IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ

28-11-2016 A8-0338/2016 PE585.776v04-00 TRAN
Gesine MEISSNER