Please fill this field
Lucy ANDERSON Lucy ANDERSON
Lucy ANDERSON
Ujedinjena Kraljevina

8. parlamentarni saziv Lucy ANDERSON

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednica

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Srbije EU-u
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zamjenica

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Izvješću o primjeni Direktive o poštanskim uslugama

24-05-2016 IMCO_AD(2016)576837 PE576.837v02-00 IMCO
Lucy ANDERSON

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE632.028v04-00 IMCO
Julia REDA

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318 PE618.318v02-00 TRAN
Andor DELI

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (preinaka)

05-06-2018 IMCO_AD(2018)619085 PE619.085v02-00 IMCO
Dennis de JONG

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Europski stup socijalnih prava (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN

19-01-2017

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o uspostavi prakse prodaje hrane i pića po razumnim cijenama u zračnim lukama diljem EU-a

12-09-2016 P8_DCL(2016)0094 Ne razmatra se
Brian HAYES Izaskun BILBAO BARANDICA Jozo RADOŠ Marlene MIZZI Merja KYLLÖNEN Fabio DE MASI Lucy ANDERSON Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Patricija ŠULIN Stelios KOULOGLOU
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 45 - 13-12-2016

PISANA IZJAVA o davanju prioriteta europskoj strategiji za alkohol

12-09-2016 P8_DCL(2016)0088 Ne razmatra se
Deirdre CLUNE Milan ZVER Brian HAYES Roberta METSOLA Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Merja KYLLÖNEN Ivan JAKOVČIĆ Nicola CAPUTO Lucy ANDERSON
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 50 - 13-12-2016

PISANA IZJAVA o poticanju uvođenja većeg broja WC-a za osobe s invaliditetom u EU-u

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Ne razmatra se
Daniel DALTON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Anthea McINTYRE Anneleen VAN BOSSUYT Antanas GUOGA Julia REDA Brando BENIFEI Lucy ANDERSON Helga STEVENS
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 124 - 28-07-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.