Please fill this field
Deirdre CLUNE Deirdre CLUNE
Deirdre CLUNE

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Irska - Fine Gael Party (Irska)

Datum rođenja : , Cork

8. parlamentarni saziv Deirdre CLUNE

Klubovi zastupnika

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fine Gael Party (Irska)

Zastupnik

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Kanadom
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Panafričkim parlamentom
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Zamjenica

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
  • 23-09-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014

05-12-2018 EMPL_AD(2018)627020 PE627.020v02-00 EMPL
Deirdre CLUNE

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Digitalna Europa za razdoblje 2021.–2027.

15-11-2018 TRAN_AD(2018)627011 PE627.011v02-00 TRAN
Deirdre CLUNE

MIŠLJENJE o Nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018.

31-08-2017 EMPL_AD(2017)607885 PE607.885v02-00 EMPL
Deirdre CLUNE

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

12-01-2018 EMPL_AD(2018)612191 PE612.191v02-00 EMPL
Brando BENIFEI

MIŠLJENJE o ubrzavanju inovacija u području čiste energije

24-11-2017 TRAN_AD(2017)606126 PE606.126v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama

27-03-2017 TRAN_AD(2017)595458 PE595.458v02-00 TRAN
Merja KYLLÖNEN

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) EN

04-04-2019

I voted in favour of this report as a whole.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) EN

04-04-2019

I voted in favour of this report as a whole.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) EN

04-04-2019

I voted in favour of this report as a whole.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o potrebi za potporom transeuropske prometne mreže (TEN-T) regionalnoj dostupnosti

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Ne razmatra se
Renaud MUSELIER Inés AYALA SENDER Iskra MIHAYLOVA Younous OMARJEE Keith TAYLOR Ruža TOMAŠIĆ Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Ivan JAKOVČIĆ Fernando RUAS István UJHELYI Jill EVANS Salvatore Domenico POGLIESE Deirdre CLUNE Merja KYLLÖNEN Pascal ARIMONT Derek VAUGHAN Jozo RADOŠ Petras AUŠTREVIČIUS Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Milan ZVER
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 106 - 13-03-2017

Pisana izjava o suzbijanju nasilja na internetu i širenja osvetničke pornografije

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Ne razmatra se
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Afzal KHAN Eva KAILI Brian HAYES Deirdre CLUNE Caterina CHINNICI Martina DLABAJOVÁ Kostas CHRYSOGONOS Giovanni LA VIA Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT
Datum otvaranja : 21-11-2016
Datum isteka roka : 21-02-2017
Broj potpisnika : 73 - 22-02-2017

Pisana izjava o nestaloj djeci izbjeglicama

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Ne razmatra se
Deirdre CLUNE Brian HAYES Roberta METSOLA Patricija ŠULIN Monica MACOVEI Ivan JAKOVČIĆ David CASA Esther de LANGE Claude ROLIN Mariya GABRIEL
Datum otvaranja : 21-11-2016
Datum isteka roka : 21-02-2017
Broj potpisnika : 45 - 22-02-2017

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg