Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Slovenija - Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Datum rođenja : , Ljubljana

8. parlamentarni saziv Romana TOMC

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska demokratska stranka (Slovenija)

Potpredsjednica

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Glavne parlamentarne aktivnosti

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja

31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729 PE585.729v02-00 EMPL
Romana TOMC

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Programa za jedinstveno tržište, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, te europsku statistiku i o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 99/2013, (EU) br. 1287/2013, (EU) br. 254/2014, (EU) br. 258/2014, (EU) br. 652/2014 i (EU) 2017/826

13-12-2018 ECON_AD(2018)628583 PE628.583v02-00 ECON
Ralph PACKET

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

26-09-2018 ECON_AD(2018)625356 PE625.356v02-00 ECON
Barbara KAPPEL

MIŠLJENJE o politikama minimalnog dohotka kao sredstvu za suzbijanje siromaštva

29-06-2017 ECON_AD(2017)601226 PE601.226v03-00 ECON
Miguel VIEGAS

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Albanije (A8-0275/2018 - Laura Ferrara) SL

13-09-2018

Poročilo o sporazumu o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo sem podprla.
Albanija je kandidatka za članico EU že od leta 2014, v tem času pa je posodobila in uskladila svojo zakonodajo z evropsko. Naslednji korak je sodelovanje z Eurojustom, katerega namen je boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu.
S tem ne bo varnejša zgolj EU, temveč tudi njena okolica.

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i slobodno kretanje takvih podataka (A8-0313/2017 - Cornelia Ernst) SL

13-09-2018

Poročilo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov sem podprla.
Vsakdo ima pravico do varstva osebnih podatkov, to pa mora veljati tudi za obdelavo podatkov v institucijah EU. Da bi se nadzor nad varstvom podatkov ter prost pretok podatkov ustrezno izvajala, se morajo uskladiti pravila med institucijami.
Predlagani ukrepi so prvi korak na poti do usklajenega sistema.

Jedinstveni digitalni pristupnik (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi) SL

13-09-2018

Poročilo o enotnem digitalnem portalu sem podprla.
Državljani in podjetja se še vedno soočajo z ovirami, ko želijo delovati v drugi državi članici EU. Predlog odgovarja na vse večjo potrebo po odprti in učinkoviti javni upravi v EU, ki bo državljanom na enem mestu učinkovito zagotovila vse informacije, ki jih potrebujejo.
To se bo zagotovilo z enotno digitalno točko, ki bo digitalizirala del uprave EU in državljanom ter podjetjem olajšala dostop do informacij.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o mentalnom zdravlju tražitelja azila

12-09-2016 P8_DCL(2016)0082 Ne razmatra se
Tomáš ZDECHOVSKÝ Marian HARKIN Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Nessa CHILDERS Jean LAMBERT Sirpa PIETIKÄINEN Lefteris CHRISTOFOROU Eleonora EVI Nicola CAPUTO Heinz K. BECKER Romana TOMC Andrey NOVAKOV Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 103 - 13-12-2016

Pisana izjava o pitkoj vodi kao temeljnom pravu

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Ne razmatra se
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 78 - 13-12-2016

Pisana izjava o jedinstvenoj prometnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi na svim autocestama u Europskoj uniji

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Ne razmatra se
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 33 - 13-12-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg