Iskra MIHAYLOVA : Početna stranica 

Članica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za partnerstvo EU-a i Armenije, Odboru za parlamentarnu suradnju EU-a i Azerbajdžana i Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta 

Zamjenica 

Odbor za razvoj 
Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije 

Posljednje aktivnosti 

Kontakt