Gérard
DEPREZ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Gérard DEPREZ

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP

23-01-2019 BUDG_AD(2019)626956 PE626.956v02-00 BUDG
Bernd KÖLMEL

MIŠLJENJE Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226

20-06-2018 BUDG_AD(2018)616791 PE616.791v02-00 BUDG
Bernd KÖLMEL

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije)

20-06-2018 BUDG_AD(2018)616792 PE616.792v02-00 BUDG
Bernd KÖLMEL

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

30-11-2017 LIBE_AD(2017)612221 PE612.221v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća

12-04-2017 LIBE_AD(2017)597563 PE597.563v02-00 LIBE
Daniele VIOTTI

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica

28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925 PE600.925v01-00 LIBE
Helga STEVENS

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o zabrani ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica Europske unije i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008 i Uredbe (EZ) br. 1077/2011

09-12-2016 BUDG_AD(2016)587729 PE587.729v02-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

MIŠLJENJE o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.

18-11-2016 LIBE_AD(2016)589356 PE589.356v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

MIŠLJENJE o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za rješavanje migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize koja je u tijeku

17-11-2016 LIBE_AD(2016)589354 PE589.354v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

MIŠLJENJE o Uzajamnom fondu EU-a za Afriku: implikacije za razvojnu i humanitarnu pomoć

26-04-2016 BUDG_AD(2016)578514 PE578.514v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području provedbe zakona (CEPOL) i o stavljanju izvan snage i zamjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP

22-01-2015 BUDG_AD(2015)544160 PE544.160v02-00 BUDG
Jens GEIER