Gérard
DEPREZ

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Gérard DEPREZ

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 i (EU) 2016/1624

31-08-2017 BUDG_AD(2017)606223 PE606.223v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (preinaka)

17-05-2017 BUDG_AD(2017)597582 PE597.582v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira Unije za preseljenje i izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

25-04-2017 BUDG_AD(2017)601018 PE601.018v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka)

21-03-2017 BUDG_AD(2017)597583 PE597.583v04-00 BUDG
Gérard DEPREZ

MIŠLJENJE o stanju na Sredozemlju i potrebi za cjelovitim pristupom EU-a migraciji

04-09-2015 BUDG_AD(2015)560807 PE560.807v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ