Gérard
DEPREZ

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja - 8. parlamentarni saziv Gérard DEPREZ

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica građana Unije i boravišnih isprava koje se izdaju građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji ostvaruju pravo na slobodno kretanje

07-12-2018 A8-0436/2018 PE627.780v02-00 LIBE
Gérard DEPREZ

IZVJEŠĆE o reformi sustava vlastitih sredstava Europske unije

26-02-2018 A8-0041/2018 PE616.543v02-00 BUDG
Gérard DEPREZ Janusz LEWANDOWSKI