Gérard
DEPREZ

Pisana pitanja - 8. parlamentarni saziv Gérard DEPREZ

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Use of CGN EN

20-04-2017 E-002829/2017 Komisija