Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Potpredsjednica

Hrvatska - Hrvatska demokratska zajednica (Hrvatska)

Početna stranica Željana ZOVKO

Potpredsjednica

AFET
Odbor za vanjske poslove
DSEE
Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Zamjenica

CULT
Odbor za kulturu i obrazovanje
SEDE
Pododbor za sigurnost i obranu
D-US
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama
DLAT
Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini

Posljednje aktivnosti

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2015/637 o mjerama koordinacije i suradnje za olakšavanje pružanja konzularne zaštite građanima Unije bez predstavništva u trećim zemljama i Direktive (EU) 2019/997 o uspostavljanju privremene putne isprave EU-a

21-03-2024 AFET_AD(2024)758853 PE758.853v02-00 AFET
Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni
Nacho SÁNCHEZ AMOR

Financijska pravila koja se primjenjuju na opći proračun Unije (preinaka) (A9-0180/2023 - Monika Hohlmeier, Nils Ušakovs)

14-03-2024
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Financijska uredba ima posebno važnu ulogu za financije EU-a i funkcioniranje Unije općenito. Zamišljena je kao „jedinstveni pravilnik” kojim se utvrđuju načela i opća financijska pravila za utvrđivanje i izvršenje proračuna i kontrolu financija EU-a. Aktualna verzija stupila je na snagu 2018. nakon opsežne revizije. Izvješće pozdravlja prijedlog Komisije kao korak u pravom smjeru prema boljem upravljanju financijama EU-a. Međutim, smatra da je prijedlog u velikoj mjeri nedovoljan za ono što je potrebno i moguće postići kako bi se osigurala bolja demokratska odgovornost za moderni proračun EU-a, i to jačim parlamentarnim nadzorom, digitalizacijom i usmjeravanjem važnih politika EU-a. Izvješće predlaže niz izmjena kako bi se osiguralo jače parlamentarno nadziranje, digitalizacija i usmjeravanje važnih politika EU-a. To uključuje bolje definiranje vanjskih namjenskih prihoda, poboljšano izvješćivanje o uzimanju i davanju zajmova, uključivanje temeljnih prava kao općeg načela, usklađivanje s Uredbom o uvjetovanosti vladavine prava, jasnije praćenje politika EU-a te unaprjeđenje digitalnih alata za praćenje sredstava EU-a. Predložene izmjene također uključuju jačanje uloge Parlamenta u uspostavljanju i nadzoru skrbničkih fondova te bolje definiranje i implementaciju digitalnih alata za praćenje sredstava EU-a. Sve ove promjene imaju za cilj poboljšati transparentnost, odgovornost i demokratsku kontrolu nad financijama EU-a. Iz navedenih razloga sam podržala ovo izvješće.

Zahtjevi za izvješćivanje o infrastrukturi za prostorne informacije (A9-0037/2024 - Ivan Vilibor Sinčić)

14-03-2024
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Prema prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2007/2/EZ u pogledu određenih zahtjeva za izvješćivanje o infrastrukturi za prostorne informacije, umjesto trenutačnog godišnjeg izvještavanja, države članice će Komisiji podnositi izvješća svake dvije godine o posebnim zahtjevima za izvještavanje koji se odnose na infrastrukturu za prostorne informacije u području okoliša ili aktivnosti koje mogu utjecati na okoliš. Ovom se izmjenom Direktive ne smanjuje praćenje ili prikupljanje podataka od strane država članica. Države članice će od 31. ožujka 2025. svake dvije godine ažurirati sažeto izvješće, koje će biti javno dostupno najkasnije od 31. ožujka. Pojednostavljenje obveze izvještavanja u ovom prijedlogu odnosi se na ciljano smanjenje administrativnog opterećenja EU-a za 25 %. Kako je navedeno u prijedlogu izmjene ove Direktive, te se promjene odnose na informacije kao što su komunalne mreže, lokacija proizvodnih i industrijskih postrojenja itd. te stoga nemam prigovora na predloženu izmjenu Direktive. Iz navedenih razloga sam podržala ovo izvješće o prijedlogu izmjene Direktive.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08037
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex