Please fill this field
Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Potpredsjednik

Njemačka - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Njemačka)

Datum rođenja : , Oldenburg

8. parlamentarni saziv Bernd LANGE

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Njemačka)

Predsjednik

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za međunarodnu trgovinu

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencija predsjednika odbora
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Republikom Južnom Afrikom
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za međunarodnu trgovinu
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencija predsjednika odbora

Zamjenik

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s državama Andske zajednice
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane

25-06-2018 INTA_AD(2018)623690 PE623.690v02-00 INTA
Bernd LANGE

MIŠLJENJE o stanju odnosa između EU-a i SAD-a

22-06-2018 INTA_AD(2018)620975 PE620.975v02-00 INTA
Bernd LANGE

STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA o provedbi instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: revizija sredinom programskog razdoblja 2017. godine i struktura za razdoblje nakon 2020.

21-02-2018 INTA_AD(2018)616876 PE616.876v02-00 INTA
Bernd LANGE

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o tumačenju i provedbi Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva

21-02-2018 INTA_AD(2018)615264 PE615.264v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

MIŠLJENJE o inicijativi „Ususret Europskoj energetskoj uniji”

24-09-2015 INTA_AD(2015)560712 PE560.712v02-00 INTA
Klaus BUCHNER

MIŠLJENJE o europskoj strategiji energetske sigurnosti

16-04-2015 INTA_AD(2015)546894 PE546.894v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg