Please fill this field
Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Klub zastupnika Renew Europe

Članica

Švedska - Centerpartiet (Švedska)

Datum rođenja : , Basra

Početna stranica Abir AL-SAHLANI

Potpredsjednica

D-IQ
Izaslanstvo za odnose s Irakom

Članica

EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenica

LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
FEMM
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
DSEE
Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Posljednje aktivnosti

Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A9-0124/2020 - José Gusmão) SV

10-07-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Centerpartiet har genomgående i omröstningen om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik röstat emot förslag i betänkandet som innebär att EU:s mandat på arbetsmarknadsområdet och det sociala området ökar. Centerpartiet anser att betänkandet saknar grundläggande referenser till uppdelningen av ansvar mellan medlemsstaterna och EU vad gäller dessa politikområden. Vi har därför röstat emot betänkandet i den slutgiltiga omröstningen. Centerpartiet motsätter sig implementering i form av lagstiftning av den sociala pelaren samt förslag som ökar EU:s inflytande inom pensions- och skattesystem, lönesättning, sociala förmåner, sjukvård, utbildning och bostadsbyggande. Betänkandet uppmuntrar dessutom till ökad politisk intervention i sociala frågor i EU och dynamiken mellan arbetsmarknadens parter. En sådan utveckling kan Centerpartiet inte ställa sig bakom.

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Određene uporabe kromova trioksida (B9-0202/2020) SV

10-07-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Denna fråga gäller en invändning från parlamentet mot kommissionens förslag att i förväg bevilja användning av kromtrioxid, ett klassificerat cancerogent och miljöfarligt ämne, med villkoret att den ansökande måste skicka in utebliven kompletterande information i ett senare skede. Den här typen av godkännande vid bristande ansökning ansågs olagligt av domstolen den 7 Mars 2019. Ansökan för kromtrioxid gäller fyra användningar och har direkt påverkan på 32 000 arbetare. Den sökande har inte presenterat tillräckligt med bevis för att det inte finns alternativa ämnen för dessa användningsområden och ansökan bör därför inte godkännas. Invändningen bör dock inte påverka de användare som använder ämnet där tillgängliga alternativ saknas, såsom inom rymdtekniken. Därför röstade jag för invändningen mot användningen av kromtrioxid, då det behövs en noggrann analys över vilka användningsområden som inte har tillgängliga alternativ för att minska exponeringen och riskerna för arbetare.

Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Na EP NEWSHUB-u

RT @vonderleyen: At today's conference on assistance and support to Beirut and the Lebanese people, the @EU_Commission has pledged additional €30 million in immediate support for #Lebanon on top of the €33 million I announced on Thursday. The EU stands by Lebanon! https://t.co/M6wzdA5Xup 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg