Please fill this field
Abir AL-SAHLANI Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Klub zastupnika Renew Europe

Članica

Švedska - Centerpartiet (Švedska)

Datum rođenja : , Basra

Početna stranica Abir AL-SAHLANI

Potpredsjednica

D-IQ
Izaslanstvo za odnose s Irakom

Članica

EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Zamjenica

LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
FEMM
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
DSEE
Izaslanstvo za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom

Posljednje aktivnosti

Ponovno pokretanje istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa (B9-0192/2020) SV

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Centerpartiet ser allvarligt på de anklagelser om korruption och intressekonflikt vad gäller Tjeckiens premiärministers mottagande av stöd från EUs jordbruksfonder. Alla sådana misstankar ska utredas och det är mycket viktigt att Andrej Babiš accepterar vad de pågående utredningarna kommer fram till och agerar i linje med vad som krävs av honom. Misstankar om den här typen av intressekonflikter på högsta politiska nivå undergräver tyvärr medborgarnas förtroende för EU, vilket är olyckligt och allvarligt för EUs legitimitet.

Bankovna unija – godišnje izvješće za 2019. (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SV

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Centerpartiet har i denna rapport motsatt sig förslag som förskjuter inflytande över finans- och penningpolitiken från medlemsstater och nationella riksbanker till EU-nivå och den europeiska centralbanken (ECB). Centerpartiet har röstat emot förslag som ämnar att ytterligare bredda kapitalmarknadsunionen samt bankunionen, särskilt förslag som skapar ömsesidig finansiell riksfördelning mellan unionens medlemmar. Bankunionen bör även framöver vara ett delsamarbete som Sverige ska ställa sig utanför. För Centerpartiet är det däremot viktigt att bankunionen och dess medlemmar har genomgripande och fungerande regler att förhålla sig till. Denna rapport berör generella regeltillämpningar samt specifika regulatoriska policyförslag. Centerpartiet har mot bakgrund av detta valt att ställa sig bakom rapportens andemening och generella inriktning.

Smjernice za proračun za 2021. - dio III. (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Centerpartiet vill inte se en ökning av EUs budget, och är också kritiska till den ökning av egna resurser som slås fast i betänkandet. Dessutom vill Centerpartiet behålla det nationella självbestämmandet vad gäller sysselsättningspolitiken, varför vi inte kunnat rösta för detta betänkande.

Abir AL-SAHLANI
Abir AL-SAHLANI

Na EP NEWSHUB-u

För varje dag som går riskeras ännu fler människoliv - EU:s migrationspakt behöver komma på plats NU! Vi behöver fördela ansvaret för de som flyr över EU:s alla medlemsstater. Kom ihåg att asylrätten inte är förhandlingsbar! https://t.co/QOMWiLS9ir  #svpol @Centerpartiet

RT @GPDebatt: EU har genom sin storlek som handelspartner en reell makt att påverka, men ingen minns en fegis. EU kan inte backa på saker som mänskliga rättigheter av rädsla för att förlora handel, skriver @AbirAlsahlani @Centerpartiet https://t.co/kQwpJhc6jU 

RT @Centerpartiet: EU måste våga fördöma Kinas förtryck av Hongkong. Kina är en diktaturstat med kommuniststyre, där mänskliga rättigheter inte finns på kartan. EU har genom sin storlek som handelspartner en reell makt att påverka. @AbirAlsahlani https://t.co/3dOCeB5Hvo 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg