Please fill this field
Assita KANKO Assita KANKO
Assita KANKO

Europski konzervativci i reformisti

Potpredsjednica

Belgija - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Datum rođenja : , Godyr

Početna stranica Assita KANKO

Članica

LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
DROI
Pododbor za ljudska prava
D-US
Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Zamjenica

AFET
Odbor za vanjske poslove
SEDE
Pododbor za sigurnost i obranu

Posljednje aktivnosti

MIŠLJENJE Rodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni
Hannah NEUMANN

Prosvjedi protiv rasizma nakon smrti Georgea Floyda (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) NL

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

. – De N-VA is tegen elke vorm van racisme. Onrechtvaardigheid en discriminatie, in welke vorm ook, horen niet thuis in onze samenleving. Maar een eenzijdig debat, dat alle zwarten als slachtoffers en alle blanken als daders vooropstelt, steunen wij niet. Evenmin steunen wij de aannames dat racisme structureel is in onze Europese samenleving en politiemensen altijd slecht zijn.
In plaats van een bijkomende, nieuwe Raadsconfiguratie voor gelijkheid op te richten, moet er gedacht worden aan een betere toepassing van onze bestaande waarden en rechten en aan het creëren van meer gelijke kansen voor allen.
Wij betreuren dat amendementen die deze resolutie evenwichtiger gemaakt zouden hebben, verworpen werden. Zowel lidstaten, instellingen en individuen dienen zich te beraden over de rol die zij kunnen spelen bij het tot stand brengen van meer gelijkheid in onze samenlevingen; maar het is niet nodig dat de EU haar bevoegdheden uitbreidt tot in elke hoek van onze levens om dit te bereiken.
Dit alles heeft er ons toe aangezet om ons bij de eindstemming over deze resolutie te onthouden.

Europska zaštita prekograničnih i sezonskih radnika u kontekstu krize uzrokovane bolešću COVID-19 (B9-0172/2020) NL

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

. – Het sluiten van de binnengrenzen van de EU was een noodzakelijke maar moeilijke beslissing om het virus in bedwang te houden. De versoepeling van de regels voor grenscontrole en vrij verkeer is een delicate evenwichtsoefening geweest om de volksgezondheid en de stabiliteit van onze economie te waarborgen.
Hoewel de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de coördinatie van specifieke acties met betrekking tot het Schengengebied, stelt de Schengengrenscode expliciet dat een bedreiging van de volksgezondheid een reden kan zijn voor de lidstaten om de toegang te weigeren aan de buitengrenzen, en voorziet in de herinvoering van de binnengrenscontroles om ernstige bedreigingen voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid aan te pakken.
Er waren elementen in de resolutie die we konden steunen, zoals de noodzaak voor de lidstaten om hun beslissingen over grenscontroles te coördineren en bekend te maken en ervoor te zorgen dat er een algemeen COVID-19-herstelplan wordt opgesteld; wij steunen echter niet de zeer kritische toon in de richting van de besluiten die de lidstaten in hun bevoegdheidsgebied nemen; of het standpunt van de resolutie over de behandeling van asielaanvragen in deze periode.
Daarom onthield de N-VA zich in deze stemming.

Assita KANKO
Assita KANKO

Na EP NEWSHUB-u

€ 3,190 miljard 'pretoetredingssteun' voor #Turkije tussen 2014 en 2019. Europees belastinggeld. Dat moet afgeschaft worden. Turkije bij de EU is een utopie. Ook steun aan vluchtelingen niet exclusief voor Turkije, maar als onderdeel van hulp aan vluchtelingen in de hele regio. https://t.co/JLrXdmii1V 

Vandalisme over zo’n gevoelig thema raakt me diep. We moeten elkaar respecteren, nr elkaar luisteren en zeker ook nr de vrouwen. Laat het geen oorlog worden over hun lichaam maar de beste beslissing voor hun welzijn. Dat kan niet via geweld maar met feiten,argumenten & compassie. https://t.co/Mei7QpEiZd 

Geweld over zo’n gevoelig thema raakt me diep. We moeten elkaar respecteren, naar elkaar luisteren en zeker ook nr de vrouwen. Laat het geen oorlog worden op hun lichaam maar de beste beslissing voor hun welzijn. Dat kan niet via vandalisme maar met feiten,argumenten & compassie. https://t.co/Mei7QpEiZd 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg