Please fill this field
Clotilde ARMAND Clotilde ARMAND
Clotilde ARMAND
Rumunjska

Datum rođenja : , București

9. parlamentarni saziv Clotilde ARMAND

Klubovi zastupnika

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Klub zastupnika Renew Europe - Članica

Nacionalne stranke

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Uniunea Salvați România (Rumunjska)

Zastupnik

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Odbor za proračune
  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije

Zamjenica

  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Odbor za promet i turizam
  • 02-07-2019 / 03-11-2020 : Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Albanije
  • 14-09-2020 / 03-11-2020 : Posebni odbor za borbu protiv raka

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

02-09-2020 BUDG_AD(2020)653948 PE653.948v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

MIŠLJENJE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

01-09-2020 BUDG_AD(2020)653873 PE653.873v02-00 BUDG
Niclas HERBST

MIŠLJENJE o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (2019. – 2024.)

13-12-2019 BUDG_AD(2019)640655 PE640.655v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Nacrt izmjene proračuna br. 1 za opći proračun za 2020. - Pomoć Grčkoj kao odgovor na povećani migracijski pritisak - Hitne mjere u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 - Potpora Albaniji za obnovu nakon potresa - Druge prilagodbe EN

17-04-2020

As the shadow rapporteur for EU budget for the financial year 2020, I supported this proposal of the European Commission to amend the budget and to release EUR 115 million for co-financing measures to combat COVID-19 (repatriation of stranded citizens and protective equipment through joint procurement). The package includes other essential measures, such as an additional EUR 3.6 million for the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the EU institution coordinating a common European Roadmap of healthcare measures and contributing to the research of vaccine against COVID-19. Also, EUR 3.3 million are dedicated to the European Public Prosecutor’s Office, the new EU body that will protect EU finances against corruption and fraud, an issue particularly relevant at the time of the coronavirus, when the health sector is specifically exposed to bribery, counterfeit and other risk factors, such as the concentration of power, derogation of rights and large amounts of money being infused into the economy to alleviate the crisis.

Nacrt izmjene proračuna br. 2 za opći proračun za 2020.: Pružanje hitne potpore državama članicama i dodatno povećanje sredstava za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 EN

17-04-2020

The crisis called upon the EU institutions to mobilise as many unspent resources as possible and channel them into the healthcare sector and into initiatives that support the economy. As the shadow rapporteur for the EU budget 2020, I am glad that we managed to reactivate an additional EUR 3 billion, of which EUR 2.7 billion has been earmarked for emergency aid and EUR 300 million for the RescEU medical equipment reserve. This will enable the Commission to get emergency aid on behalf of the Member States and distribute medical equipment such as masks and respirators. This will finance our urgent needs, for example, with regard to transporting medical equipment and patients in cross-border regions, and it will support the construction of mobile field hospitals. I welcome such measures, as they strengthen our resilience to public health crisis and build a pathway to a permanent crisis-management mechanism so that we can rely on EU coordination in any future shocks.

Posebne mjere za pružanje iznimne fleksibilnosti pri uporabi europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 EN

17-04-2020

. ‒ The exceptional needs of our local economies demand exceptional flexibilities in the use of European funds. I voted in favour of the new rules on use of the European Structural and Investments (ESI) Funds which reflect the proposals of the Renew Europe Group to the Commission. After certain flexibilities approved on 26 March 2020 allowing the transfer of money between the priorities of the same fund, now we have achieved flexibility for transfers of resources available in 2020 between the ERDF, the ESF and the Cohesion Fund. In addition, now the funds can be transferred among the regions and the measures for programming, auditing and reporting are simplified. A 100% EU co-financing rate for the accounting year 2020-2021 is authorised.
Increased flexibility allows each Member State to address more efficiently their specific needs, which requires however specific monitoring of spending. It is essential therefore that the Commission follows the recommendations of the European Court of Auditors on ESI funds and better analyses administrative practices at national level.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija

Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.