Please fill this field
Petros KOKKALIS Petros KOKKALIS
Petros KOKKALIS

Klub zastupnika Ljevice u Europskom parlamentu - GUE/NGL

Član

Grčka - Coalition of the Radical Left (Grčka)

Datum rođenja : ,

Obrazloženja glasovanja (napisan.) Petros KOKKALIS

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Program InvestEU (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) EL

13-11-2020

Η Ευρωομάδα ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ψήφισε αποχή στην έκθεση για το πρόγραμμα InvestEU σήμερα στην ολομέλεια του ΕΚ, διότι, παρά τα αρκετά θετικά σημεία της έκθεσης, το ΕΚ έκανε ένα βήμα πίσω από ήδη εκφρασμένες θέσεις του σχετικά με τους κλιματικούς στόχους, τη μη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων, την ξεκάθαρη αναφορά στον νόμο για το κλίμα, την κλιματική ουδετερότητα και τις βιώσιμες επενδύσεις (ταξονομία), με ευθύνη των συντηρητικών πολιτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της ΝΔ.
Ταυτόχρονα όμως, υπερψήφισε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΕΚ-Συμβουλίου, δεδομένης της ανάγκης το InvestEU να είναι λειτουργικό από 1ης Ιανουαρίου. Σε αυτές τις δύσκολες διαπραγματεύσεις το ΕΚ πρέπει να είναι ενωμένο σε μια προοδευτική κατεύθυνση, για τη μεγαλύτερη ενίσχυση των περιφερειών και κρατών που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση, όπως η Ελλάδα, και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το ΕΚ θα πρέπει ενωμένο να υποστηρίξει τη θέση του για το InvestEU, για έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό 91,77 δισ. με επιδιωκόμενη μόχλευση 1,2 τρισ., τη στιγμή που το Συμβούλιο μειώνει δραστικά, με τη συναίνεση της ελληνικής κυβέρνησης, τον προϋπολογισμό του InvestEU σε μόλις 20,3 δισ. με επιδιωκόμενη μόχλευση 334 δισ., υπερασπιζόμενο ιδιαίτερα θέματα περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR (A8-0200/2019 - Peter Jahr) EL

23-10-2020

Όσον αφορά τον κανονισμό για τα Στρατηγικά Σχέδια απέχουμε διότι:
1. Η τροπολογία που ψηφίστηκε για υποχρέωση πλήρους εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως το 2026 αποτελεί κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα.
2. Η τροπολογία που εξαιρεί 60% των πόρων για την εξισωτική αποζημίωση από τις παρεμβάσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ δεν είναι παραδεκτή για τη χώρα μας. Πάγια θέση είναι η εξισωτική αποζημίωση να συνυπολογίζεται στο 100% στις δαπάνες για περιβάλλον και κλίμα.
3. Οι τροπολογίες σχετικά με τα οικολογικά προγράμματα, το capping, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα συμβιβασμού ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πολιτικές ομάδες του ΕΚ είναι σε πολλά σημεία ασύμβατες με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.
4. Η υπερψήφιση τροπολογίας που εισάγει ένα ακόμη υποχρεωτικό ποσοστό της τάξης του 30% του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που θα πρέπει να κατανεμηθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, όπως τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, δημιουργεί ακόμη πιο δεσμευτικούς όρους για την κατάρτιση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε χώρας.
Στον τριμερή διάλογο θα υποστηρίξουμε εκ νέου τις θέσεις μας και θα καθορίσουμε τη στάση μας όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) EL

23-10-2020

Οι αλλαγές δεν είναι ποτέ εύκολες. Πυξίδα μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα ο πολίτης, είτε μιλάμε για τον καταναλωτή, είτε για τον παραγωγό, είτε για τον μεταπράτη αγαθών και υπηρεσιών. Βασική αρχή, στον σημερινό κόσμο, είναι η θέση πως όλες οι διατροφικές συνήθειες ή ανάγκες πρέπει να είναι σεβαστές και αυτό σημαίνει πως δεν μπορούν να αποκλειστούν «από το ράφι» από τη μεριά του παραγωγού ή του μεταπράτη. Όπως είναι απαράβατη αρχή η προστασία της αγοράς από όσους θα ήλπιζαν πως μπορούν να επιβληθούν καταχρηστικά από θέση ισχύος. Τα θεσμικά εργαλεία ελέγχου που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα είναι πολλά και σίγουρα μπορούμε να τα βελτιώσουμε, όπου εντοπιστούν αδυναμίες.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε καμία θέση που θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό προϊόντων από την αγορά προϊόντων διατροφής, άπαξ και πληρούν τους κανόνες που αφορούν την παραγωγή και τη σήμανσή τους. Ο εμπλουτισμός της διατροφής αντιμετωπίζεται χωρίς φόβο, ειδικά όταν επείγει να διερευνηθούν λύσεις που εξοικονομούν φυσικούς πόρους, με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, μεθανίου και αερίων του θερμοκηπίου. Όπως διασφαλίζεται ότι όλοι μπορούν να έχουν ίση πρόσβαση «στο ράφι», έτσι θα διασφαλίσουμε ότι ο καταναλωτής έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σύμφωνα με τις δικές του διατροφικές επιλογές.

Fond za pravednu tranziciju (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) EL

16-09-2020

Η μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο θέτει τα θεμέλια για έναν νέο προσανατολισμό στο ζήτημα της ενέργειας και για τον αναπροσανατολισμό των ευρωπαϊκών πόρων σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τις οικονομίες των ανθρακικών και λιγνιτικών περιφερειών.
Η σημερινή μας αποχή στην τελική ψηφοφορία για τον κανονισμό για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης υπογραμμίζει την αντίρρησή μας στη χρηματοδότηση επενδύσεων για νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και ορυκτών καυσίμων, διότι εμπεριέχουν τον κίνδυνο εγκλωβισμού της οικονομίας σε έργα που δεν ευθυγραμμίζονται με την κλιματική ουδετερότητα και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.
Παράλληλα, εκφράζει την απογοήτευσή μας για τη μη υιοθέτηση κριτηρίων δικαιότερης κατανομής των πόρων του Ταμείου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στηρίξαμε με τροπολογίες μας την ανάγκη αύξησης των πόρων του Ταμείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών, αλλά και την ανάγκη δικαιότερης κατανομής τους. Για τον λόγο αυτόν, επαναφέραμε στην ολομέλεια δύο τροπολογίες, με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης των περιφερειών με υψηλή ανεργία και των κρατών μελών που αποφασίζουν την εμπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση, που θα ωφελούσαν χώρες όπως η Ελλάδα και περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Δυστυχώς, οι τροπολογίες αυτές, παρότι πέτυχαν ευρύτερη εθνική συναίνεση, δεν υιοθετήθηκαν.

Dodjela slotova u zračnim lukama Zajednice: zajednička pravila EL

26-03-2020

Όπως είπε ο Πρόεδρος Σασόλι, η αντιμετώπιση της πανδημίας —που είναι ο πρωταρχικός μας στόχος— είναι ταυτόχρονα η ευκαιρία να δημιουργήσουμε μια πράσινη και πιο δίκαιη κοινωνία. Η ευθυγράμμιση όλων των πολιτικών και η εστίασή τους στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η κρίσιμη πρόκληση. Όπως είναι παράλογο να συνεχίζουμε την επιδότηση ορυκτών καυσίμων, έτσι είναι παράλογο να υποχρεώνουμε αεροπλάνα να πετάνε άδεια παράγοντας άχρηστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μόνο και μόνο για να συμμορφωθούν με τον υπάρχοντα κανονισμό, ενώ περνάμε μια τόσο μεγάλη κρίση. Τα περιττά κόστη πλήττουν σοβαρά τον τομέα.
Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα και ευελιξία.

Posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava kao odgovor na izbijanje covida-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) EL

26-03-2020

Η κινητοποίηση των επενδύσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας θα βοηθήσει στον πρωταρχικό στόχο της διάσωσης ζωών και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 αλλά και στην προετοιμασία για την οικονομική ανάκαμψη. Η κρίση αποκάλυψε με τραγικό τρόπο τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών που ίσχυσαν στο παρελθόν, ήρθε η ώρα όμως να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετική προσέγγιση και αλληλεγγύη και να επενδύσουμε στο βιώσιμο και αποτελεσματικό μέλλον των δημόσιων συστημάτων υγείας, αλλά και της διάσωσης της οικονομίας την επόμενη μέρα.

Financijska pomoć državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja EL

26-03-2020

Με τη σημερινή θετική μας ψήφο δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στις χώρες που διαπραγματεύονται την ένταξή τους να λαμβάνουν έκτακτη οικονομική βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης, μιας και ουσιαστικά εγκρίναμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του έτσι ώστε να περιλαμβάνει και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία. Είναι δική μας ευθύνη να συμβάλουμε άμεσα στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Prigovor u skladu s člankom 111.: popis projekata od zajedničkog interesa Unije (B9-0091/2020) EL

12-02-2020

Με την Πράσινη Συμφωνία η ΕΕ βάζει τα θεμέλια για έναν νέο προσανατολισμό με παγκόσμια εμβέλεια. Αυτός συνίσταται σε δια νόμου μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα το 2050 και αναπροσανατολισμό των κοινοτικών πόρων σε προγράμματα και έργα που υποστηρίζουν τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Συνεπώς, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για τη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου και του φυσικού αερίου, που είναι καύσιμο αυστηρά μεταβατικού μόνο χαρακτήρα. Ο κανονισμός για τα PCI εκδόθηκε όταν ακόμα δεν υπήρχε η Συμφωνία των Παρισίων, ούτε η Πράσινη Συμφωνία, αλλά ούτε είχε κηρυχτεί έκτακτη κλιματική ανάγκη. Η σημερινή αντίρρηση σηματοδοτεί την άρνηση στην κατασκευή νέων έργων υποδομών φυσικού αερίου και στις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, καθώς και τον κίνδυνο εγκλωβισμού της οικονομίας σε υποδομές που θα καταστούν σχολάζουσες περιουσίες, όπως το κάρβουνο. Αντίθετα, πρέπει να χρηματοδοτηθούν έργα που υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα και την ηλεκτρική διασύνδεση για μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δεν ζητά την άμεση κατάργηση όλων των έργων φυσικού αερίου, ιδίως των χωρών του Νότου όπου υπολείπεται η ολοκλήρωσή τους, αλλά την επανεξέτασή τους με βάση τα νέα επιστημονικά και πολιτικά δεδομένα. Στη νέα εποχή τα λόγια πρέπει να στηρίζονται με έργα και πόρους.

Europski zeleni plan (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL

15-01-2020

Η κλιματική κρίση δεν ανήκει στο μέλλον αλλά στο παρόν. Η Αριστερά οφείλει να αντισταθεί στην κοινωνικοποίηση του κόστους μετάβασης σε μια κοινωνία μηδενικών εκπομπών και της ιδιωτικοποίησης της προστιθέμενης αξίας των νέων τεχνολογιών. Η Αριστερά οφείλει να οδηγεί τη μετάβαση σ’ έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Η Αριστερά οφείλει να επιμείνει στον δίκαιο επιμερισμό του κόστους προσαρμογής της Ευρώπης στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής, γεγονός που θέτει μια νέα διάσταση στον αγώνα για σύγκλιση μεταξύ Βορρά και Νότου. Όπως πάντα, η Αριστερά πρέπει να δώσει κατεύθυνση, όραμα και ελπίδα, υπογραμμίζοντας ότι η κρίση είναι συστημική, και να απαιτήσει δημόσιες επενδύσεις στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος. Είναι σαφές ότι έχουμε μπροστά μας μια μάχη δίχως αύριο, και ότι δεν αρκεί να έχουμε δίκιο· πρέπει να φέρουμε και αποτελέσματα. Καθώς η επιστήμη είναι σαφής και η νέα γενιά στον καλό αγώνα, η δουλειά μας δεν είναι να δημιουργούμε αδιέξοδα αλλά να ανοίγουμε δρόμους. Η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έδωσε θετική ψήφο στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, θεωρώντας ότι, παρά τις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες του, ανοίγει έναν θετικό δρόμο. Η Αριστερά οφείλει να ηγείται στη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στην πιο σημαντική πολιτική πρόκληση της γενιάς μας.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg