Please fill this field
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Europski konzervativci i reformisti

Članica Predsjedništva

Slovačka - Sloboda a Solidarita (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Početna stranica Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Predsjednica

EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Članica

CPCO
Konferencija predsjednika odbora
DACP
Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zamjenica

LIBE
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Posljednje aktivnosti

OPINION on the implementation of National Roma Integration Strategies: Combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe EN

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Ponovno pokretanje istražnog postupka protiv premijera Češke Republike zbog zlouporabe sredstava EU-a i potencijalnog sukoba interesa (B9-0192/2020) SK

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Uznesenie víta obnovenie trestného stíhania Babiša, verí, že české súdnictvo bude nezávislé a nebude podliehať politickému vplyvu, vyzýva na posilnenie kontroly a na nulovú toleranciu konfliktu záujmov prijímateľov dotácií EÚ. Politici by sa nemali miešať do týchto procesov v zahraničí, ale v tomto prípade nejde o čisto zahraničného politika, ale tiež o osobu zo zväzkov ŠTB, ktorá je zároveň možným prijímateľom európskych dotácií s výrazným vplyvom na tvorbu pravidiel ich čerpania. Hlasovala som za prijatie tohto uznesenia.

Bankovna unija – godišnje izvješće za 2019. (A9-0026/2020 - Pedro Marques) SK

19-06-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Uznesenie je výročnou správou Európskeho parlamentu o Bankovej únii. Uznesenie vyzýva na vytvorenie európskeho systému zaistenia vkladov, na vytvorenie zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií, a k vytvoreniu spoločných európskych dlhopisov. Keďže tieto opatrenia neprispievajú k efektívnemu fungovaniu eurozóny, hlasovala som proti.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg