Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Slovačka - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

Početna stranica Miriam LEXMANN

Članica

AFET
Odbor za vanjske poslove
EMPL
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
D-BY
Izaslanstvo za odnose s Bjelarusom
DEPA
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Euronesta

Zamjenica

SEDE
Pododbor za sigurnost i obranu

Posljednje aktivnosti

Novi VFO, vlastita sredstva i plan oporavka SK

15-05-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

. – Návrh uznesenia o novom viacročnom finančnom rámci, vlastných zdrojoch a pláne obnovy som samozrejme podporila. Toto uznesenie súvisí s financovaním tzv. plánu obnovy, ktorý bude smerodajným pre zvládanie následkov Covid-19. Napriek tomu, že o tak dôležitých krokoch by mali európske inštitúcie rozhodovať spoločne, Európska komisia sa snažila obísť Európsky parlament a dohodnúť plán obnovy mimo Viacročného finančného rámca, a tým aj mimo dosahu Európskeho parlamentu. Plne preto súhlasím so znením tohto uznesenia a rovnako apelujem na Európsku komisiu, aby parlament bezpodmienečne zahrnula do celého procesu rokovaní o pláne obnovy, keďže Európsky parlament zastupuje občanov EÚ, ktorými je zvolený a práve občania a ich záujmy musia byť v rámci plánu obnovy maximálne chránené. Ďalšou veľmi dôležitou výzvou bolo samotné financovanie plánu obnovy, ktorý nesmie byť financovaný na úkor už existujúcich európskych programov alebo politík a musia sa nájsť iné vlastné zdroje EÚ na jeho pokrytie. Hoci som nie naplno súhlasila s príkladným výpočtom týchto nových vlastných zdrojov, a to konkrétne so spoločným základom dane, s vedomím, že finálna dohoda o konkrétnom spôsobe získavania vlastných zdrojov je na dohode členských štátov, som hlasovala za.

Makrofinancijska pomoć partnerima u procesu proširenja i partnerima u susjedstvu u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 SK

15-05-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Rozhodnutie o poskytnutí makrofinančnej pomoci partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom európskeho susedstva v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou ochorenia COVID-19 som samozrejme podporila. Ide o možnosť poskytnutia úverov v celkovej výške 3 miliardy eur pre 10 krajín vrátane Albánska, Čiernej Hory, Ukrajiny či Severného Macedónska. Všetky krajiny, ktoré sú oprávnené pre túto makrofinančnú pomoc patria medzi krajiny európskeho susedstva prípadne krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii so statusom kandidátskej alebo potenciálnej kandidátskej krajiny. Myslím si, že je veľmi dôležité, že Európska únia prostredníctvom takýchto rozhodnutí vysiela jasný signál, že stojí za princípom solidarity, a to či už ide o jej vlastné členské štáty alebo iné krajiny zasiahnuté koronavírusom. Zároveň zastávam názor, že poskytnutie pomoci jednak pomôže v utužovaní vzťahov s týmito krajinami a zároveň pomôže v smerovaní týchto krajín k európskym hodnotám, keďže krízy tohto typu sú s obľubou využívané rôznymi aktérmi práve na odvrátenie krajín od ich zahranično-politického smerovania. Krajiny sa totiž prijatím pomoci zaväzujú na plnenie stanovených podmienok vrátane rešpektovania demokracie a zásad právneho štátu. Tiež by som chcela podotknúť, že stabilita, pro-demokratická orientácia a reformná politika krajín v našom susedstve sú nesmierne dôležité pre ochranu bezpečnosti v samotnej EÚ.

Privremene mjere koje se odnose na valjanost certifikata i licenci (skupna uredba) SK

15-05-2020
Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Nariadenie, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pandémiu COVID-19, a o platnosti niektorých osvedčení, preukazov a povolení a o odložení niektorých pravidelných kontrol a odbornej prípravy v určitých oblastiach dopravných právnych predpisov som samozrejme podporila. Tieto dočasné opatrenia sa týkajú napríklad vodičských preukazov, kontrol technického stavu vozidiel alebo bezpečnostných osvedčení, ktoré by uplynuli práve v tomto čase, kedy by reštrikcie zavedené na boj proti koronavírusu spôsobili, že by ich držitelia neboli schopní dosiahnuť ich predĺženie. Toto by zároveň mohlo ohroziť napríklad ich pracovné miesta, ale v konečnom dôsledku by to mohlo ohroziť aj chod jednotného trhu a zásobovanie. Preto sme prijali sériu opatrení, na základe ktorých sa stanoví prechodné obdobie počas ktorého sa nemusia tieto osvedčenia a preukazy obnovovať a ich platnosť zostane na toto obdobie zachovaná. Myslím si, že podobné opatrenia v súvislosti so zmiernením následkov koronavírusu sú skutočne vhodné, keďže nimi aspoň trochu prispejeme k zjednodušeniu situácie a väčšej istote. Zároveň si myslím, že je potrebné vzhľadom na nepredvídateľnosť situácie nastaviť podmienky čo najflexibilnejšie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg