• Mario   BORGHEZIO  

Mario BORGHEZIO : Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) - 8. parlamentarni saziv 

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o potpori europskom sektoru žitarica  
- P8_DCL(2016)0132 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum otvaranja : 12-12-2016
Datum isteka roka : 12-03-2017
Broj potpisnika : 21 - 13-03-2017
Pisana izjava o nematerijalnoj kulturnoj baštini u području znanja i vještina o proizvodnji vina  
- P8_DCL(2016)0108 - Ne razmatra se  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 27 - 25-01-2017
Pisana izjava o djeci žrtvama nasilja, zlostavljanja i lošeg postupanja  
- P8_DCL(2016)0107 - Ne razmatra se  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 38 - 04-01-2017
Pisana izjava o potrebi očuvanja strateškog partnerstva EU-a s Ruskom Federacijom  
- P8_DCL(2016)0064 - Ne razmatra se  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO  
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 29 - 13-12-2016
Pisana izjava o ekomuzejima za zaštitu prirodnih područja u Europi koja su posebno bogata poviješću i kulturom  
- P8_DCL(2016)0063 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Datum otvaranja : 04-07-2016
Datum isteka roka : 04-10-2016
Broj potpisnika : 29 - 05-10-2016
Pisana izjava o europskim kulturnim rutama  
- P8_DCL(2016)0062 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Mireille D'ORNANO , Raffaele FITTO , Marie-Christine ARNAUTU , Hannu TAKKULA , Edouard FERRAND  
Datum otvaranja : 04-07-2016
Datum isteka roka : 04-10-2016
Broj potpisnika : 22 - 05-10-2016
Pisana izjava o funkcionalnoj nepismenosti  
- P8_DCL(2016)0041 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Datum otvaranja : 27-04-2016
Datum isteka roka : 27-07-2016
Broj potpisnika : 32 - 27-07-2016
Pisana izjava o višestrukoj kemijskoj osjetljivosti  
- P8_DCL(2016)0018 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Datum otvaranja : 07-03-2016
Datum isteka roka : 07-06-2016
Broj potpisnika : 24 - 08-06-2016
Pisana izjava o progeriji  
- P8_DCL(2016)0016 - Ne razmatra se  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Datum otvaranja : 24-02-2016
Datum isteka roka : 24-05-2016
Broj potpisnika : 54 - 25-05-2016
Pisana izjava o mjerama potpore obiteljskim njegovateljima  
- P8_DCL(2016)0002 - Ne razmatra se  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Datum otvaranja : 18-01-2016
Datum isteka roka : 18-04-2016
Broj potpisnika : 28 - 19-04-2016
Pisana izjava o pružanju potpore žrtvama talidomida i podizanju svijesti o njima  
- P8_DCL(2015)0071 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Dominique BILDE , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Mylène TROSZCZYNSKI , Barbara KAPPEL , Marek PLURA , Remo SERNAGIOTTO  
Datum otvaranja : 02-12-2015
Datum isteka roka : 02-03-2016
Broj potpisnika : 74 - 03-03-2016
Pisana izjava o uključivanju i integraciji slijepih i slabovidnih osoba u europsko tržište rada  
- P8_DCL(2015)0058 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum otvaranja : 05-10-2015
Datum isteka roka : 05-01-2016
Broj potpisnika : 81 - 06-01-2016
Pisana izjava o priznavanju genocida nad kršćanima u svijetu i utemeljenju Europskog dana protiv progona i diskriminacije kršćana u svijetu  
- P8_DCL(2015)0014 - Ne razmatra se  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Datum otvaranja : 27-04-2015
Datum isteka roka : 27-07-2015
Broj potpisnika : 112 - 28-07-2015