Bogusław
LIBERADZKI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 8. parlamentarni saziv Bogusław LIBERADZKI

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.

23-11-2017 CONT_AD(2017)606021 PE606.021v02-00 CONT
Petri SARVAMAA

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015., dio III. – Komisija i izvršne agencije

01-03-2017 TRAN_AD(2017)595617 PE595.617v02-00 TRAN
Karima DELLI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595599 PE595.599v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595619 PE595.619v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595623 PE595.623v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2015.

28-02-2017 TRAN_AD(2017)595647 PE595.647v02-00 TRAN
Claudia SCHMIDT

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2013.

11-03-2015 TRAN_AD(2015)544387 PE544.387v03-00 TRAN
Dominique RIQUET

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2013.

26-02-2015 TRAN_AD(2015)544383 PE544.383v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2013.

26-02-2015 TRAN_AD(2015)544384 PE544.384v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) za financijsku godinu 2013.

25-02-2015 TRAN_AD(2015)544385 PE544.385v02-00 TRAN
Dominique RIQUET