Bogusław
LIBERADZKI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja - 7. parlamentarni saziv Bogusław LIBERADZKI

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

05-02-2014 TRAN_AD(2014)524534 PE524.534v03-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

07-11-2013 CONT_AD(2013)514829 PE514.829v03-00 CONT
Bogusław LIBERADZKI

OPINION on Parliament’s position on the 2012 Draft Budget as modified by the Council - all sections EN

01-09-2011 TRAN_AD(2011)467189 PE467.189v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Draft opinion on Parliament's position on the 2011 Draft Budget as modified by the Council - Section III - Commission EN

29-09-2010 CONT_AD(2010)445830 PE445.830v02-00 CONT
Bogusław LIBERADZKI