Please fill this field
Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Član

Poljska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Datum rođenja : , Sochaczew

7. parlamentarni saziv Bogusław LIBERADZKI

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Potpredsjednik

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračunski nadzor

Kvestor

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Europski parlament

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za promet i turizam
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Predsjedništvo Parlamenta
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Kvestori
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za promet i turizam

Zamjenik

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Arapskim poluotokom

all-activities

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o putovanjima u paket aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

05-02-2014 TRAN_AD(2014)524534 PE524.534v03-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004

07-11-2013 CONT_AD(2013)514829 PE514.829v03-00 CONT
Bogusław LIBERADZKI

OPINION on Parliament’s position on the 2012 Draft Budget as modified by the Council - all sections EN

01-09-2011 TRAN_AD(2011)467189 PE467.189v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeće za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) za financijsku godinu 2012.

21-02-2014 TRAN_AD(2014)526097 PE526.097v02-00 TRAN
Michel DANTIN

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2012.

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526092 PE526.092v02-00 TRAN
Michel DANTIN

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice za financijsku godinu 2012.

20-02-2014 TRAN_AD(2014)526096 PE526.096v02-00 TRAN
Michel DANTIN

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

WRITTEN DECLARATION on the establishment of transport links in isolated regions EN

22-11-2010 P7_DCL(2010)0092 Ne razmatra se
Zigmantas BALČYTIS Bogusław LIBERADZKI Justas Vincas PALECKIS Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Ivars GODMANIS
Datum otvaranja : 22-11-2010
Datum isteka roka : 10-03-2011
Broj potpisnika : 46 - 10-03-2011

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg