Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu

Članica

Slovačka - SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Datum rođenja : , Bratislava

8. parlamentarni saziv Monika BEŇOVÁ

Klubovi zastupnika

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovačka)

Zastupnik

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Zamjenica

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde za financijsku godinu 2014.

29-02-2016 LIBE_AD(2016)575096 PE575.096v04-00 LIBE
Monica MACOVEI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.

24-02-2016 LIBE_AD(2016)575094 PE575.094v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske policijske akademije za financijsku godinu 2014.

19-02-2016 LIBE_AD(2016)575088 PE575.088v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Zahtjev za ukidanje imuniteta Georgiosu Epitideiosu (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Lamprosu Fountoulisu (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Zahtjev za ukidanje imuniteta Eleftheriosu Synadinosu (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o sprječavanju upotrebe olova

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Ne razmatra se
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Datum otvaranja : 03-10-2016
Datum isteka roka : 03-01-2017
Broj potpisnika : 94 - 04-01-2017

Pisana izjava o ujedinjenoj borbi protiv terorizma

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Ne razmatra se
József NAGY Monika BEŇOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Ruža TOMAŠIĆ Tomasz Piotr PORĘBA Adam GIEREK Ivan ŠTEFANEC Alessandra MUSSOLINI Salvatore Domenico POGLIESE Elisabetta GARDINI Edward CZESAK
Datum otvaranja : 11-04-2016
Datum isteka roka : 11-07-2016
Broj potpisnika : 71 - 12-07-2016

Pisana izjava o pravu radne snage u Europi na slobodno kretanje

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Ne razmatra se
Maria GRAPINI Viorica DĂNCILĂ Silvia COSTA Miriam DALLI Monika BEŇOVÁ Marlene MIZZI Olga SEHNALOVÁ Miltiadis KYRKOS Evelyne GEBHARDT Theresa GRIFFIN Daniel BUDA Ramona Nicole MĂNESCU Renate WEBER Norica NICOLAI Iliana IOTOVA
Datum otvaranja : 07-09-2015
Datum isteka roka : 07-12-2015
Broj potpisnika : 135 - 08-12-2015

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg