Please fill this field
Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Članica

Danska - Socialistisk Folkeparti (Danska)

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni Margrete AUKEN

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1005/2008 i Uredbe (EU) 2016/1139 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kontrole ribarstva

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE o Turskoj – godišnje izvješće o napretku za 2019. i 2020.

29-10-2020 PETI_AD(2020)648437 PE648.437v02-00 PETI
Emmanouil FRAGKOS

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MIŠLJENJE s preporukama Komisiji o okviru za etičke aspekte umjetne inteligencije, robotike i povezanih tehnologija

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

NACRT MIŠLJENJA o europskoj strategiji za šume – daljnji koraci

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

Mišljenje o radu Europskog ombudsmana – godišnje izvješće za 2018. godinu

12-11-2019 AFCO_AL(2019)643072 PE643.072v01-00 AFCO
Paulo RANGEL

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg