Tatjana
ŽDANOKA

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.) - 7. parlamentarni saziv Tatjana ŽDANOKA

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

Pisana izjava o promicanju pravne pismenosti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Ne razmatra se
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 58 - 10-12-2013

Pisana izjava o zaštiti djece u slučajevima otmice, između ostalog u kontekstu sporova o skrbništvu nad djecom

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Ne razmatra se
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 91 - 10-12-2013

Pisana izjava on the protection of social rights when fighting against the economic crisis EN

19-10-2009 P7_DCL(2009)0056 Ne razmatra se
Tatjana ŽDANOKA Jean LAMBERT Alejandro CERCAS Elizabeth LYNNE
Datum otvaranja : 19-10-2009
Datum isteka roka : 11-02-2010
Broj potpisnika : 154 - 11-02-2010