Esther de LANGE Esther de LANGE
Esther de LANGE

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Potpredsjednica

Nizozemska - Christen Democratisch Appèl (Nizozemska)

Datum rođenja : , Spaubeek

9. parlamentarni saziv Esther de LANGE

Klubovi zastupnika

  • 02-07-2019 ... : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Potpredsjednica

Nacionalne stranke

  • 02-07-2019 ... : Christen Democratisch Appèl (Nizozemska)

Zastupnik

  • 02-07-2019 ... : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom

Zamjenica

  • 02-07-2019 ... : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • 02-07-2019 ... : Izaslanstvo u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, EU-a i Tadžikistana te za odnose s Turkmenistanom i Mongolijom
  • 12-02-2020 ... : Izaslanstvo za odnose s Korejskim poluotokom

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg