Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Ujedinjena Kraljevina

9. parlamentarni saziv Neena GILL

Klubovi zastupnika

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Ujedinjena Kraljevina)

Predsjednica

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo za odnose s Japanom

Potpredsjednica

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a

Zastupnik

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Izaslanstvo za odnose s Japanom
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Konferencija predsjednika izaslanstava

Zamjenica

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za vanjske poslove
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Pododbor za ljudska prava
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Izaslanstvo za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Prava autohtonih naroda (rasprava) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Izmjena indijskog zakona o građanstvu iz 2019. (rasprava) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-301-0000)

Burundi, posebno sloboda izražavanja EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Druge parlamentarne aktivnosti

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Komisija

Pitanja za ESB te pitanja u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom

Zastupnici mogu postaviti pitanja za pisani odgovor ESB-u te u vezi s jedinstvenim nadzornim mehanizmom i jedinstvenim sanacijskim mehanizmom. Takva se pitanja prvo podnose predsjedniku nadležnog odbora. Članak 140. i 141 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.