Please fill this field
Jacqueline FOSTER Jacqueline FOSTER
Jacqueline FOSTER
Ujedinjena Kraljevina

8. parlamentarni saziv Jacqueline FOSTER

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Članica
 • 16-07-2014 / 30-11-2014 : Europski konzervativci i reformisti - Članica Predsjedništva
 • 01-12-2014 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Conservative Party (Ujedinjena Kraljevina)

Potpredsjednica

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet i turizam
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Australijom i Novim Zelandom
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet i turizam

Zamjenica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (rasprava) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-041-0000)

Zaštita tržišnog natjecanja u zračnom prijevozu (rasprava) EN

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-600-0000)

Prava i obveze putnika u željezničkom prometu (rasprava) EN

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-448-0000)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021.

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

MIŠLJENJE o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808 PE585.808v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ

26-11-2018 TRAN_AD(2018)627831 PE627.831v02-00 TRAN
Georg MAYER

MIŠLJENJE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 912/2010, (EU) br. 1285/2013, (EU) br. 377/2014 i Odluke 541/2014/EU

11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706 PE626.706v02-00 TRAN
Massimiliano SALINI

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370 PE612.370v02-00 TRAN
Isabella DE MONTE

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Ljetno računanje vremena (B8-0070/2018, B8-0071/2018) EN

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

Strategija zrakoplovstva za Europu (A8-0021/2017 - Pavel Telička) EN

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija

Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o zaštiti i dobrobiti azijskih slonova

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Ne razmatra se
Jacqueline FOSTER Renate SOMMER Geoffrey VAN ORDEN Jean LAMBERT Janusz WOJCIECHOWSKI Keith TAYLOR Marlene MIZZI Stefan ECK Jeppe KOFOD Ian DUNCAN Anja HAZEKAMP
Datum otvaranja : 14-10-2015
Datum isteka roka : 14-01-2016
Broj potpisnika : 87 - 15-01-2016

PISANA IZJAVA o osnivanju jedinstvene kontaktne točke za dobrobit životinja

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Ne razmatra se
Jacqueline FOSTER Marit PAULSEN Janusz WOJCIECHOWSKI Jörg LEICHTFRIED Pavel POC Catherine BEARDER Ivo VAJGL Keith TAYLOR Marlene MIZZI Franc BOGOVIČ Anja HAZEKAMP
Datum otvaranja : 27-05-2015
Datum isteka roka : 27-08-2015
Broj potpisnika : 84 - 26-08-2015

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.