Please fill this field
Elisabetta GARDINI Elisabetta GARDINI
Elisabetta GARDINI
Italija

Datum rođenja : , Padova

8. parlamentarni saziv Elisabetta GARDINI

Klubovi zastupnika

 • 01-07-2014 / 16-04-2019 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica
 • 17-04-2019 / 01-07-2019 : Europski konzervativci i reformisti - Članica

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Forza Italia (Italija)

Potpredsjednica

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom

Zastupnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Izaslanstvo za odnose s Mercosurom
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Izaslanstvo za odnose sa Saveznom Republikom Brazilom
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Posebni odbor za terorizam

Zamjenica

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za predstavke
 • 14-07-2014 / 16-04-2019 : Izaslanstvo za odnose sa SAD-om
 • 01-09-2015 / 18-01-2017 : Odbor za vanjske poslove
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Pododbor za ljudska prava
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Odbor za vanjske poslove
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Odbor za ribarstvo
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Odbor za predstavke
 • 19-01-2017 / 16-04-2019 : Pododbor za ljudska prava

Glavne parlamentarne aktivnosti

Sudjelovanje u raspravama na plenarnoj sjednici

Govori s plenarnih sjednica i pisane izjave koje se odnose na plenarne rasprave. Članak 204. i članak 171. stavak 11. Poslovnika

Gnojidbeni proizvodi EU-a (rasprava) IT

27-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-27(3-294-0000)

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (rasprava) IT

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-009-0000)

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve

30-09-2015 A8-0276/2015 PE557.123v02-00 ENVI
Elisabetta GARDINI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009

02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640 PE597.640v02-00 ENVI
Elisabetta GARDINI

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Na zahtjev odbora, kluba zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika podnose se prijedlozi rezolucija o aktualnim pitanjima o kojima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članci 132. , 136. , 139 i 144. Poslovnika

Usmena pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti pitanje za usmeni odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 136. Poslovnika

Dulja zastupnička pitanja

Odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu mogu uputiti dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom Europskoj komisiji, Vijeću ili potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 139 Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Druge parlamentarne aktivnosti

Obrazloženja glasovanja (napisan.)

Zastupnici mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja na plenarnoj sjednici. Članak 194. Poslovnika

Pravila o izravnim plaćanjima i potpori ruralnom razvoju za 2019. i 2020. (A8-0018/2019 - Czesław Adam Siekierski) EN

31-01-2019

I voted in favour of this legislative resolution on a proposal to amend the current regulations that govern a series of rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020. This initiative is important with regard to ensuring policy continuity in the final years of the programming period and to ensuring a smooth transition to the next programming period for European farmers and rural areas. A key part of this proposal is the insertion of added flexibility into the funding, allowing for the possibility to transfer funds between direct payments and rural development.

Godišnje izvješće za 2017. o zaštiti financijskih interesa Europske unije – Borba protiv prijevara (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) EN

31-01-2019

I voted in favour of this resolution on the 2017 report on the fight against fraud and the protection of the financial interests of the Union. Sound financial management and a comprehensive fight against corruption and fraud is fundamental for the legitimacy of the European project; citizens must be able to trust the fact that the institutions are working for their benefit and to show that Europe creates an added value, not just another level of bureaucracy.
It is good that progress in this field has been made and that the total number of irregularities has fallen in recent years, however it is important to underline the need for constant work to improve our practices. As such, one key step also highlighted by the report is to press for closer cooperation between Member States and to improve the exchange of information and data.
The new European Public Prosecutor’s Office will be a helpful addition in this regard and the office can serve to further enhance cooperation. This is especially true when it comes to VAT fraud, which by the Commission is estimated to cost the Union around 50 billion per year. This is unacceptable and further action is much needed to close the existing loopholes in this regard.

Uvođenje i funkcioniranje vršne .eu domene (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) EN

31-01-2019

. ‒ I voted to support this report on the implementation and functioning of the .eu top-level domain. This important domain was set up in 2002 and is nowadays in wide use by institutions and businesses all over Europe. Since then, however, the legal framework used for the domain has revealed itself to be outdated and in need of amending. The proposal voted on by the Parliament will set to correct this and ensure that the legal framework of the domain is more future proof.
The .eu top-level domain should be a clear label for the Union an serve to support the further development of the digital single market. This will require a flexible and sustainable regulatory environment — one that protects the integrity of the domain name, while ensuring a simple administrative framework for European SMEs and businesses.

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Pojedinačni prijedlozi rezolucija

Svaki zastupnik može podnijeti prijedlog rezolucije o predmetu iz područja djelovanja Europske unije. Dopušteni prijedlozi upućuju se nadležnom odboru, koji odlučuje koji će se postupak primijeniti. Članak 143. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o pravima starijih osoba i starenju

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Ne razmatra se
Monica MACOVEI Raffaele FITTO Filiz HYUSMENOVA Elisabetta GARDINI Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Eleftherios SYNADINOS José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Datum otvaranja : 24-10-2016
Datum isteka roka : 24-01-2017
Broj potpisnika : 66 - 25-01-2017

PISANA IZJAVA o europskim regijama bez GMO-a

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Ne razmatra se
Marijana PETIR Bas BELDER Elisabetta GARDINI Pavel POC Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ Norbert ERDŐS Ulrike MÜLLER Franc BOGOVIČ Barbara KAPPEL
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 80 - 13-12-2016

PISANA IZJAVA o kroničnoj neonkološkoj boli kod osoba starijih od 65 godina

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Ne razmatra se
Giovanni LA VIA Françoise GROSSETÊTE Gianni PITTELLA Mercedes BRESSO Alessandra MUSSOLINI Cristian-Silviu BUŞOI Elisabetta GARDINI Pavel POC Santiago FISAS AYXELÀ Remo SERNAGIOTTO Ian DUNCAN Francisco de Paula GAMBUS MILLET
Datum otvaranja : 12-09-2016
Datum isteka roka : 12-12-2016
Broj potpisnika : 136 - 13-12-2016

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.