Please fill this field
Nadine MORANO Nadine MORANO
Nadine MORANO

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Francuska - Les Républicains (Francuska)

Datum rođenja : , Nancy

Pitanja za pisani odgovor (uključujući odgovore) Nadine MORANO

Pisana pitanja

Zastupnici smiju uputiti određen broj pitanja za pisani odgovor predsjedniku Europskog vijeća, Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / visokom predstavniku Unije. Članak 138. Poslovnika, Prilog III. Poslovniku

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg