François
ALFONSI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv François ALFONSI

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke za izvući i smjernice za budućnost

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio III. – Komisija i izvršne agencije

12-02-2014 REGI_AD(2014)524560 PE524.560v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

MIŠLJENJE o regionalnoj oznaci kvalitete: prema boljim praksama u ruralnim gospodarstvima

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

MIŠLJENJE o nacrtu Uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. − 2020.

02-10-2013 REGI_AD(2013)519472 PE519.472v03-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

MIŠLJENJE o Europskom semestru za usklađenje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2013.

26-09-2013 REGI_AD(2013)514705 PE514.705v02-00 REGI
Tamás DEUTSCH

MIŠLJENJE o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.

26-09-2013 REGI_AD(2013)514867 PE514.867v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

MIŠLJENJE o proračunu za 2014. – mandat za trijalog

04-06-2013 REGI_AD(2013)508173 PE508.173v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

OPINION on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs EN

04-06-2013 REGI_AD(2013)508179 PE508.179v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

OPINION on forward policy planning and long-term trends: budgetary implications for capacity-building EN

24-04-2013 REGI_AD(2013)506192 PE506.192v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2011, Section III - Commission EN

20-02-2013 REGI_AD(2013)502212 PE502.212v02-00 REGI
Jan OLBRYCHT

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2013 EN

19-12-2012 REGI_AD(2012)500427 PE500.427v02-00 REGI
Tamás DEUTSCH

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy EN

17-10-2012 REGI_AD(2012)494608 PE494.608v02-00 REGI
Giommaria UGGIAS

OPINION on the proposal for a Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 EN

27-09-2012 REGI_AD(2012)492590 PE492.590v04-00 REGI
Andrey KOVATCHEV

OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2013 - all sections EN

20-09-2012 REGI_AD(2012)491318 PE491.318v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/98/EC on re-use of public sector information EN

06-09-2012 CULT_AD(2012)487928 PE487.928v03-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) EN

12-06-2012 REGI_AD(2012)487681 PE487.681v02-00 REGI
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Neighbourhood Instrument EN

05-06-2012 REGI_AD(2012)487921 PE487.921v02-00 REGI
Joachim ZELLER

OPINION on the mandate for the trilogue on the 2013 Draft Budget EN

31-05-2012 REGI_AD(2012)486122 PE486.122v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

OPINION on discharge in respect of the implementation of the European Union general budget for the financial year 2010, Section III, Commission EN

29-02-2012 REGI_AD(2012)478709 PE478.709v02-00 REGI
Tamás DEUTSCH

OPINION on the review of the European Neighbourhood Policy EN

19-10-2011 REGI_AD(2011)472053 PE472.053v03-00 REGI
Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA