François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza

Član

Francuska - Régions et Peuples Solidaires (Francuska)

Datum rođenja : , Ajaccio

7. parlamentarni saziv François ALFONSI

Klubovi zastupnika

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Francuska)

Zastupnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj

Zamjenik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračune
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Poseban odbor za političke izazove i proračunska sredstva za održivu Europsku uniju nakon 2013.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračune
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kulturu i obrazovanje

all-activities

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

MIŠLJENJE o nacrtu odluke Vijeća, u ime Europske unije, o Protokolu o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Sejšeli

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285 PE526.285v02-00 BUDG
François ALFONSI

MIŠLJENJE o nacrtu Odluke Vijeća o zaključenju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije i Unije Komorâ o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između dviju stranaka koji je trenutačno na snazi

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320 PE526.320v02-00 BUDG
François ALFONSI

MIŠLJENJE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” te o izmjeni direktiva 2002/20/EZ, 2002/21/EZ i 2002/22/EZ i uredbi (EZ) br. 1211/2009 i (EU) br. 531/2012

23-01-2014 REGI_AD(2014)524757 PE524.757v02-00 REGI
François ALFONSI

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

MIŠLJENJE o pregovorima o Višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020.: pouke za izvući i smjernice za budućnost

05-03-2014 REGI_AD(2014)528070 PE528.070v03-00 REGI
Jan OLBRYCHT

MIŠLJENJE o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2012., Dio III. – Komisija i izvršne agencije

12-02-2014 REGI_AD(2014)524560 PE524.560v02-00 REGI
Georgios STAVRAKAKIS

MIŠLJENJE o regionalnoj oznaci kvalitete: prema boljim praksama u ruralnim gospodarstvima

16-10-2013 REGI_AD(2013)516946 PE516.946v02-00 REGI
Oldřich VLASÁK

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o pravima osoba s invaliditetom

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Ne razmatra se
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ Jill EVANS Antolín SÁNCHEZ PRESEDO Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID François ALFONSI Marisa MATIAS Izaskun BILBAO BARANDICA Nikos CHRYSOGELOS Martina ANDERSON Mark DEMESMAEKER
Datum otvaranja : 16-01-2014
Datum isteka roka : 16-04-2014
Broj potpisnika : 142 - 17-04-2014

PISANA IZJAVA o borbi protiv visokih stopa neprenosivih bolesti na otocima

13-01-2014 P7_DCL(2014)0002 Ne razmatra se
Claudette ABELA BALDACCHINO Antonyia PARVANOVA Christel SCHALDEMOSE Nessa CHILDERS Pavel POC François ALFONSI Marisa MATIAS Nuno TEIXEIRA Antigoni PAPADOPOULOU Francesca BARRACCIU Susy DE MARTINI
Datum otvaranja : 13-01-2014
Datum isteka roka : 13-04-2014
Broj potpisnika : 61 - 14-04-2014

PISANA IZJAVA o regionalnim strategijama za energiju iz obnovljivih izvora na otocima EU-a

21-10-2013 P7_DCL(2013)0020 Ne razmatra se
Nuno TEIXEIRA Younous OMARJEE Seán KELLY François ALFONSI Rosa ESTARÀS FERRAGUT Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Maurice PONGA Gabriel MATO Patrice TIROLIEN Giommaria UGGIAS
Datum otvaranja : 21-10-2013
Datum isteka roka : 21-01-2014
Broj potpisnika : 62 - 21-01-2014

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
09G165
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M01030
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex