Please fill this field
Róża THUN UND HOHENSTEIN Róża THUN UND HOHENSTEIN
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)

Članica

Poljska - Platforma Obywatelska (Poljska)

Datum rođenja : , Kraków

7. parlamentarni saziv Róża THUN UND HOHENSTEIN

Klubovi zastupnika

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) - Članica

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poljska)

Zastupnik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Izraelom
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Zamjenica

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kulturu i obrazovanje
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kulturu i obrazovanje

all-activities

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja

U nadležnom parlamentarnom odboru imenuje se izvjestitelj koji sastavlja izvješće o zakonodavnim ili proračunskim prijedlozima ili drugim temama. Pri izradi izvješća izvjestitelji se smiju savjetovati s relevantnim stručnjacima i dionicima. Nadležni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i pregovore s izvjestiteljima u sjeni. Izvješća usvojena na razini odbora razmatraju se i o njima se glasuje na plenarnoj sjednici. Članak 55 Poslovnika

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

REPORT on eCall: a new 112 service for citizens EN

22-06-2012 A7-0205/2012 PE486.109v02-00 IMCO TRAN
Dieter-Lebrecht KOCH Olga SEHNALOVÁ

REPORT on universal service and the 112 emergency number EN

01-06-2011 A7-0220/2011 PE458.562v02-00 IMCO
Sylvana RAPTI

REPORT on a Single Market for Europeans EN

24-03-2011 A7-0072/2011 PE456.691v02-00 IMCO
António Fernando CORREIA DE CAMPOS

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja

Odbori mogu sastaviti mišljenje o izvješću nadležnog odbora u kojemu iznose elemente povezane sa svojim djelovanjem. Izvjestitelji za mišljenje odgovorni su i za sastavljanje kompromisnih amandmana i za pregovore s izvjestiteljima u sjeni za mišljenje. Članci 56. i 57. Poslovnika, Prilog VI. Poslovniku

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the citizens’ initiative EN

27-10-2010 CULT_AD(2010)445900 PE445.900v02-00 CULT
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe’s Digital Competitiveness Report - Main achievements of the i2010 strategy 2005-2009 EN

25-03-2010 IMCO_AD(2010)438276 PE438.276v05-00 IMCO
Róża THUN UND HOHENSTEIN

Mišljenja ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni

Klubovi zastupnika imenuju izvjestitelja u sjeni za mišljenje koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

OPINION on completing the Digital Single Market EN

16-07-2012 CULT_AD(2012)487988 PE487.988v02-00 CULT
Marietje SCHAAKE

OPINION on the functioning and application of established rights of people travelling by air EN

12-01-2012 IMCO_AD(2012)472374 PE472.374v02-00 IMCO
Antonyia PARVANOVA

OPINION on European cinema in the digital era EN

25-05-2011 IMCO_AD(2011)458564 PE458.564v02-00 IMCO
Jürgen CREUTZMANN

Prijedlog/Prijedlozi rezolucija

Zastupnici mogu podnijeti pojedinačni prijedlog rezolucije na temu iz područja djelovanja EU-a. Taj se prijedlog prosljeđuje nadležnom odboru na razmatranje. Članak 143. Poslovnika

Parlamentarno pitanje/Parlamentarna pitanja

Pitanja za usmeni odgovor s raspravom može podnijeti odbor, klub zastupnika ili najmanje 5 % zastupnika u Parlamentu. Pitanja se upućuju drugim institucijama EU-a. Konferencija predsjednika odlučuje hoće li i kojim redoslijedom pitanja biti uvrštena u konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice. Članak 128. Poslovnika

Pisane izjave (do 16. siječnja 2017.)

**Ovaj instrument ne postoji od 16. siječnja 2017.** Pisana izjava bila je inicijativa u vezi s temom u nadležnosti EU-a. Zastupnici su je mogli potpisati u roku od tri mjeseca.

PISANA IZJAVA o označivanju mesnih i peradarskih proizvoda od ritualno zaklanih životinja

09-09-2013 P7_DCL(2013)0011 Ne razmatra se
Morten MESSERSCHMIDT Cristiana MUSCARDINI Janusz WOJCIECHOWSKI Jörg LEICHTFRIED Juozas IMBRASAS Rolandas PAKSAS Pavel POC Róża THUN UND HOHENSTEIN Sidonia MAZUR Nadja HIRSCH Mara BIZZOTTO Andrea ZANONI
Datum otvaranja : 09-09-2013
Datum isteka roka : 09-12-2013
Broj potpisnika : 49 - 26-02-2014

Izjave

Originalna potpisana i datirana izjava čuva se u pismohrani Europskog parlamenta.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg