Marisa MATIAS : Početna stranica 

Članica 

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku 
Pododbor za ljudska prava 
Izaslanstvo za odnose s državama Mašreka 
Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran 

Zamjenica 

Odbor za vanjske poslove 
Izaslanstvo za odnose s Palestinom 

Posljednje aktivnosti 

Izmjena poreza na dodanu vrijednost i pravila za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (A9-0034/2019 - Paul Tang) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 
Prava djece povodom 30. obljetnice Konvencije o pravima djeteta (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) PT  
 
Obrazloženja glasovanja (napisan.) 

Kontakt