Sonia
ALFANO

Izvješće/Izvješća ‒ u svojstvu izvjestitelja u sjeni - 7. parlamentarni saziv Sonia ALFANO

Klubovi zastupnika u nadležnim odborima za svako izvješće imenuju izvjestitelja u sjeni koji prati napredak rada i s izvjestiteljem pregovara o kompromisnim tekstovima. Članak 215 Poslovnika

REPORT on the European Union’s Internal Security Strategy EN

24-04-2012 A7-0143/2012 PE473.725v02-00 LIBE
Rita BORSELLINO