Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Svédország

Születési idő : , Uppsala

7. parlamenti ciklus Amelia ANDERSDOTTER

Képviselőcsoportok

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja - Tag

Nemzeti pártok

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Svédország)

Képviselok

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : A Koreai-félszigettel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Póttag

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

VÉLEMÉNY az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült Államok, a Svájci Államszövetség, a Szingapúri Köztársaság és Új-Zéland közötti, hamisítás elleni kereskedelmi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az egész Unióban egységesen magas szintű hálózat- és információbiztonság biztosítására irányuló intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

VÉLEMÉNY az egész EU-ra kiterjedő, kölcsönösen átjárható e-segélyhívó kiépítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a társadalmi befogadás előmozdításáról és a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről a munkaerőpiacon

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Elévült
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Kiosztás dátuma : 16-01-2014
Lejárat időpontja : 16-04-2014
Aláírók száma : 75 - 17-04-2014

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a gyermekek és jogaik védelméről a gyermekeket célzó internetes névtérben

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Elévült
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Kiosztás dátuma : 09-09-2013
Lejárat időpontja : 09-12-2013
Aláírók száma : 230 - 10-12-2013

Nyilatkozatok

A képviselő valamennyi alábbi nyilatkozatot aláírta, még akkor is, ha az aláírás nem látható az online példányon.