Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA
Finnország

Születési idő : ,

9. parlamenti ciklus Petri SARVAMAA

Képviselőcsoportok

 • 02-07-2019 / 31-05-2024 : Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 02-07-2019 / 31-05-2024 : Kansallinen Kokoomus (Finnország)

Alelnök

 • 14-04-2021 / 19-01-2022 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 20-01-2022 / 23-01-2022 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Képviselok

 • 02-07-2019 / 13-04-2021 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 20-01-2022 / 31-05-2024 : Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
 • 24-01-2022 / 31-05-2024 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Póttag

 • 02-07-2019 / 31-05-2024 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-07-2019 / 31-05-2024 : Az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-03-2021 / 19-01-2022 : Költségvetési Bizottság
 • 20-01-2022 / 31-05-2024 : Költségvetési Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Uniós Vámkódexnek és az Európai Unió vámhatóságának a létrehozásáról, valamint a 952/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-01-2024 CONT_AD(2024)755970 PE755.970v03-00 CONT
Petri SARVAMAA

VÉLEMÉNY a környezetbarát jellegre vonatkozó kifejezett állítások alátámasztásáról és ismertetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a zöld állításokról szóló irányelv) irányuló javaslatról

25-01-2024 AGRI_AD(2024)753776 PE753.776v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről (2023)

10-02-2023 BUDG_AD(2023)738768 PE738.768v02-00 BUDG
Petri SARVAMAA

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről (2024)

15-02-2024 BUDG_AD(2024)756095 PE756.095v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

VÉLEMÉNY a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret bővítéséről: az új kihívásoknak megfelelő, reziliens uniós költségvetés

26-10-2022 AGRI_AD(2022)734167 PE734.167v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

VÉLEMÉNY a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcseréről és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

14-07-2022 CONT_AD(2022)732691 PE732.691v02-00 CONT
Caterina CHINNICI

Egyéb parlamenti tevékenységek

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az Elnökséghez, az Elnökök Értekezletéhez és a quaestorokhoz intézett kérdések

A képviselők kérdéseket tehetnek fel az elnöknek az Elnökség, az Elnökök Értekezlete és a quaestorok feladataival kapcsolatban. 32. cikk (2) bekezdés

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

A képviselő valamennyi alábbi nyilatkozatot aláírta, még akkor is, ha az aláírás nem látható az online példányon.

Ülések

Meeting with Finnish Media

Képviselok
SARVAMAA Petri
Időpont, helyszín:
European Parliament
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
Finnish Media

Meeting with Finnish Media

Képviselok
SARVAMAA Petri
Időpont, helyszín:
European Parliament
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
Finnish Media

Event about EU affairs

Képviselok
SARVAMAA Petri
Időpont, helyszín:
Hämeenlinna
A találkozón a következő minőségében vett részt:
Képviselok
A találkozó résztvevői:
Paasikiviseura