Please fill this field
Nils TORVALDS Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Finnország - Svenska folkpartiet (Finnország)

Születési idő : , Ekenäs

7. parlamenti ciklus Nils TORVALDS

Képviselőcsoportok

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Az elnökség tagja

Nemzeti pártok

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Svenska folkpartiet (Finnország)

Alelnök

  • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Halászati Bizottság

Képviselok

  • 05-07-2012 / 10-07-2012 : Halászati Bizottság
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Póttag

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Költségvetési Bizottság
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Az Afganisztánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

all-activities

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az ITER projektre vonatkozó kiegészítő kutatási program (2014–2018) elfogadásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

27-03-2013 BUDG_AD(2013)504395 PE504.395v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság

21-02-2013 PECH_AD(2013)501992 PE501.992v02-00 PECH
Nils TORVALDS

VÉLEMÉNY a bulgáriai, litvániai és szlovákiai atomerőművek leszerelését segítő támogatási programokhoz nyújtott uniós támogatásról szóló tanács rendeletre irányuló javaslatról

19-12-2012 BUDG_AD(2012)498148 PE498.148v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526285 PE526.285v02-00 BUDG
François ALFONSI

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió közötti jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

04-03-2014 BUDG_AD(2014)526320 PE526.320v02-00 BUDG
François ALFONSI

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság

23-01-2014 PECH_AD(2014)523109 PE523.109v02-00 PECH
Gabriel MATO

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

A képviselők egyéni indítványokat nyújthatnak be az EU tevékenységi körébe tartozó kérdésekben. Az indítványt megfontolásra a felelős bizottság elé terjesztik. 143. cikk

Parlamenti kérdés(ek)

Vitára bocsátandó, szóbeli választ igénylő kérdést benyújthat bizottság, képviselőcsoport vagy a Parlament összes képviselőjének legalább 5%-a. A címzettek más uniós intézmények. Az Elnökök Értekezlete dönti el, hogy a kérdések felkerülnek-e és milyen sorrendben egy adott plenáris ülés végleges napirendtervezetére. 128. cikk

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg