Please fill this field
Nils TORVALDS Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Finnország - Svenska folkpartiet (Finnország)

Születési idő : , Ekenäs

8. parlamenti ciklus Nils TORVALDS

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Alelnök

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Svenska folkpartiet (Finnország)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : A Belarusszal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Az Euronest Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 13-03-2017 : A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Póttag

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Bizottság
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Halászati Bizottság
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Gazdasági és Monetáris Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Halászati Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítványról

27-11-2018 PECH_AD(2018)629477 PE629.477v02-00 PECH
Nils TORVALDS

VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11-10-2018 BUDG_AD(2018)625567 PE625.567v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

VÉLEMÉNY a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

11-10-2018 BUDG_AD(2018)625568 PE625.568v02-00 BUDG
Nils TORVALDS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatról

12-12-2018 BUDG_AD(2018)626908 PE626.908v02-00 BUDG
Heidi HAUTALA

VÉLEMÉNY az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról és az 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-11-2018 BUDG_AD(2018)625572 PE625.572v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

VÉLEMÉNY a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

07-11-2018 BUDG_AD(2018)626925 PE626.925v02-00 BUDG
Paul RÜBIG

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Kisebb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő kisebb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 130a. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Az uniós juh- és kecskeágazat jelenlegi helyzete és jövőbeli kilátásai (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) SV

03-05-2018

Jag valde att avstå från att rösta om detta initiativbetänkande av flera orsaker. Även om andemeningen i betänkandet är god, att trygga den europeiska får- och getsektorns framtid, så innehöll betänkandet alltför många förslag om saker som EU inte ska hålla på med. Även om får- och getsektorn har en ganska viktig roll i mjölk- och ostproduktionen samt att man kan uppmuntra till att köpa närproducerat, så är det fullständigt fel att vi ska lägga EU-medel på att kommissionen och medlemsländerna ska genomföra informationskampanjer, göra tillagingstips och tillhandahålla andra databaser för relativt oklara ändamål. Låt den gemene EU-medborgaren själv välja vilken sorts kött han eller hon vill äta. Om man vill äta produkter från får- och getsektorn, så kommer man att göra det. Det här betyder alltså att vi stöder en hållbar utveckling av får- och getsektorn i EU.

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) EN

15-03-2018

Securing funding for LIFE+ is important, as is ensuring that the targets under LIFE+ are reached. The wording of this amendment nevertheless makes its aims unclear, notably on the issue of Union funding and accountability.

Lemaradó uniós régiók (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) EN

13-03-2018

As regional cohesion progresses, the need for EU co-funding for cohesion should reduce. Conditionality, increasing the national self-financing by Member States and promoting global competitiveness are key elements of a more adequate and modern cohesion policy that ensures coherence and respect for the common rules of the EU.
Conditionality, for example in the context of sustainable financial management, should continue to be used to ensure the effective allocation of EU funds. The revision of cohesion policy should be seen in terms of the financial framework. Focus should be on more effectively supporting the implementation of growth- enhancing structural reforms and the development of an innovation-driven economy. A motion for resolution focusing on only ‘lagging regions’ does not serve to reform cohesion policy in the above-mentioned spirit.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdések

A képviselők írásbeli választ igénylő kérdést tehetnek fel az EKB-nak, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan. A kérdéseket először az illetékes bizottság elnökének kell benyújtani. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó kérdésekre adott válaszok

Az EKB-hoz intézett, valamint az egységes felügyeleti mechanizmusra és az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozóan a képviselők által feltett kérdésekre adott válaszok. 140. cikk, 141. cikk, III. melléklet

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg