Please fill this field
Demetris PAPADAKIS Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Ciprus - Movement for Social Democracy EDEK (Ciprus)

Születési idő : , Ammochostos

8. parlamenti ciklus Demetris PAPADAKIS

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Social Democracy EDEK (Ciprus)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Külügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Regionális Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

19-11-2018 REGI_AD(2018)626907 PE626.907v02-00 REGI
Demetris PAPADAKIS

VÉLEMÉNY a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről

18-11-2015 AFET_AD(2015)560599 PE560.599v02-00 AFET
Demetris PAPADAKIS

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

23-11-2018 PETI_AD(2018)623689 PE623.689v02-00 PETI
Notis MARIAS

VÉLEMÉNY az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29-03-2017 REGI_AD(2017)597451 PE597.451v02-00 REGI
Rosa D'AMATO

VÉLEMÉNY a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről

15-11-2016 PETI_AD(2016)582217 PE582.217v02-00 PETI
Eleonora EVI

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Parlament eljárási szabályzatának módosítása (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EL

31-01-2019

Υπερψήφισα την έκθεση καθώς τάσσομαι υπέρ των νέων κανόνων που προτείνονται, οι οποίοι θα συμβάλουν ώστε να γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο ανοικτό, διαφανές και υπόλογο έναντι των πολιτών. Υποστηρίζω τη διαφάνεια και συμφωνώ με το νέο μέτρο όπου πλέον οι βουλευτές θα πρέπει να πραγματοποιούν συναντήσεις μόνο με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί επισήμως στο μητρώο διαφάνειας καθώς και να δημοσιοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους με τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων.
Είναι πολύ σωστό επίσης οι βουλευτές να τιμωρούνται για χρήση ρητορικής μίσους μέσα στην Ολομέλεια όπως έχει γίνει στο παρελθόν από ακροδεξιούς βουλευτές. Στηρίζω επίσης την αναθεώρηση των κανόνων ως προς τον σχηματισμό των πολιτικών ομάδων ώστε να καταστήσουμε πιο δύσκολο για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνασπίζονται με πολιτικούς που δεν μοιράζονται κοινές ιδέες ή αξίες. Για να σχηματιστεί μια πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο πρέπει να υπάρχει «πολιτική συγγένεια» μεταξύ των μελών της. Οι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν καλούν τους Ευρωβουλευτές να υπογράψουν μια πολιτική δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι μοιράζονται τον ίδιο σκοπό, το ίδιο όραμα με την ομάδα στην οποία εντάσσονται.

Uniós Vámkódex: Campione d'Italia település és a Luganói-tó olasz vizeinek belefoglalása az Unió vámterületébe (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EL

31-01-2019

Υπερψήφισα την έκθεση, καθώς προτείνεται η τροποποίηση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ) προκειμένου να διορθωθούν τεχνικά σφάλματα και παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης του ΕΤΚ με μία διεθνή συμφωνία η οποία δεν είχε τεθεί σε ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης του ΕΤΚ, δηλαδή τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA). Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση του αιτήματος της Ιταλίας να περιληφθούν ο δήμος Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ιταλικός δήμος Campione d’Italia και τα ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο θα πρέπει να περιληφθούν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, δεδομένου ότι οι ιστορικοί λόγοι που δικαιολογούσαν τον αποκλεισμό των εδαφών αυτών, όπως η απομόνωσή τους και τα οικονομικά μειονεκτήματά τους, δεν ισχύουν πλέον. Για τους ίδιους λόγους, τα εδάφη αυτά θα πρέπει να περιληφθούν στο γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και παράλληλα να συνεχίσουν να εξαιρούνται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας.

A Dominikai Köztársaság csatlakozása a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) EL

31-01-2019

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί εργαλείο ζωτικής σημασίας. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σύμβαση θεσπίζει ένα σύστημα που παρέχει στα συμβαλλόμενα κράτη τη δυνατότητα να συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης σε υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα μεμονωμένων κρατών.
Η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών σε διεθνές επίπεδο, ορίζοντας ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια και εφαρμοστέα η νομοθεσία του κράτους στο οποίο διαμένει το παιδί. Η σύμβαση θεσπίζει επίσης ένα σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επιστροφή του απαχθέντος παιδιού.
Η Δομινικανή Δημοκρατία κατέθεσε το έγγραφο προσχώρησής της στη σύμβαση της Χάγης του 1980 στις 11 Αυγούστου 2004. Η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στη Δομινικανή Δημοκρατία την 1η Νοεμβρίου 2004.
Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az emberi és vallási jogok tiszteletéről Törökországban

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Elévült
Eva KAILI Kostas CHRYSOGONOS Sofia SAKORAFA Maria SPYRAKI Manolis KEFALOGIANNIS Eleni THEOCHAROUS Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI Theodoros ZAGORAKIS Demetris PAPADAKIS Nikos ANDROULAKIS
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 35 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat a vízivásról, mint alapvető jogról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Elévült
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 78 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az Amerikai Egyesült Államokkal elérendő teljes vízumkölcsönösség megvalósításáról

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Elévült
Momchil NEKOV Demetris PAPADAKIS Bogdan Brunon WENTA Takis HADJIGEORGIOU Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Norica NICOLAI Tonino PICULA Marek PLURA Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Kiosztás dátuma : 06-06-2016
Lejárat időpontja : 06-09-2016
Aláírók száma : 66 - 07-09-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg