Please fill this field
Martina DLABAJOVÁ Martina DLABAJOVÁ
Martina DLABAJOVÁ

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Csehország - ANO 2011 (Csehország)

Születési idő : , Zlín

Kezdőlap Martina DLABAJOVÁ

Alelnök

CONT
Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Tag

ITRE
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

BUDG
Költségvetési Bizottság
D-ZA
A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás (A8-0200/2019 - Peter Jahr) CS

23-10-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

České zemědělství, potravinářství a produkce kvalitních českých potravin jsou vystaveny stále vzrůstajícím požadavkům společnosti a rostoucí konkurenci. Česká krajina a venkov potřebují dlouhodobá a profesionální řešení ve vztahu k půdě, vodě, biodiverzitě, řešení problematiky sucha, opylovačů a dobrých životních podmínek zvířat. Takových cílů lze dosáhnout pouze profesionálním a inovativním přístupem zemědělského hospodaření a správným plněním neprodukčních a krajinných funkcí zemědělství. Zásadní investice našich zemědělců do budoucnosti v této oblasti vyžadují předvídatelné, spravedlivé a stabilní podnikatelské prostředí. Tedy jasný rámec budoucí Společné zemědělské politiky. Návrh Evropské komise je diskutován již třetím rokem. Již dnes je zřejmé, že nová SZP začne s minimálně 2 letým zpožděním. Proto by zamítnutí tohoto návrhu znamenalo jen prodloužení nejistoty a odkládání investic. A to by bylo v době očekávaných ekonomických dopadů koronavirové krize nezodpovědné. Přestože nás mrzí, že některé dílčí parametry SZP týkající se ČR zpráva neřeší dostatečně, jako například požadavek na vyšší podporu náročných a citlivých komodit nebo nezavádění administrativních stropů na platby s významně asymetrickým dopadem na některé členské státy a regiony, považujeme obecně zprávu za koncepčně a funkčně ucelenou vizi s vyváženým poměrem mezi ekonomickou, sociální a environmentální ambicí napříč EU. Přijatý kompromis umožní zahájení trialogů.

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY Európa kulturális helyreállításáról

09-09-2020 B9-0250/2020
Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)
Martina DLABAJOVÁ
Martina DLABAJOVÁ

Európai parlamenti NEWSHUB

Není to dobrá zpráva, ale dala se čekat. Silniční balíček je kompromisní dohoda a vždy se nebude někomu líbit. Respektuje však specifičnost odvětví a také zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v #EU. Věřím, že Soud EU bude mít stejný názor. https://t.co/zzq3aUI99F 

Gratuluji! V @employers_EESC si český byznys nemohl přát lepší a kompetentnější zástupkyni. Držím palce a těším se na stejně intenzivní spolupráci jako dosud! https://t.co/pkfrfonGUH 

Návrh sjednotit stanovování minimální mzdy není správná cesta, naopak to může vést k větším propastem mezi státy. ČR může zapomenout na to, že se jí podaří dohnat bohatší SRN nebo jiné západoevropské země. Představa, že lze odstranit ekonomické rozdíly v #EU přes noc, je naivní. https://t.co/W1bJoixC1t 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg