• Pedro   SILVA PEREIRA  

Pedro SILVA PEREIRA : Előadóként beterjesztett vélemény - 8. parlamenti ciklus 

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről 2020 után  
- INTA_AD(2016)583902 -  
-
INTA 
VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről  
- DEVE_AD(2016)580693 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a Bizottság javaslatát megelőzően  
- AFCO_AD(2016)577069 -  
-
AFCO