Nicolas BAY : 8. parlamenti ciklus 

Képviselőcsoportok 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : független képviselők
 • 15-06-2015 / 11-09-2017 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Tag
 • 12-09-2017 / 01-07-2019 : Nemzetek és Szabadság Európája képviselőcsoport - Társelnök

Nemzeti pártok 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Franciaország)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Franciaország)

Képviselok 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 26-10-2015 / 18-01-2017 : Fejlesztési Bizottság
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 01-07-2019 : Elnökök Értekezlete

Póttag 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Külügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 25-06-2015 / 22-10-2015 : Külügyi Bizottság
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Emberi Jogi Albizottság
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 11-07-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek 

Részvétel a plenáris ülés vitáiban 
A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény 
A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a harmadik országokban az emberi jogok és a migráció helyzetéről  
- DEVE_AD(2016)576986 -  
-
DEVE 
VÉLEMÉNY a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásról  
- ITRE_AD(2015)557327 -  
-
ITRE 

Szóban megvála-szolandó kérdések 
Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek 

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások 
A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A Parlament ülésnaptára - 2020 FR  
 

. – Je n’avais aucune raison de m’opposer à ce calendrier.

Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (A8-0037/2019 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) FR  
 

. – Dans un souci de clarté et de transparence du droit, l’objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche.
Le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu’une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
Le nouveau règlement proposé se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Je ne m’y suis pas opposé.

A jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítése (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) FR  
 

. – Il s’agit d’étendre le système informatique de gestion des titres de mouvement (EMCS : Système électronique de contrôle des mouvements) aux mouvements de produits soumis à accises (tabac, alcools, produits pétroliers) en droits acquittés, alors que cela ne concernait que les mouvements en droits suspendus.
L’enjeu principal est une diminution de la charge administrative pour les administrations nationales, comme pour les usagers du fait de la disparition des titres de mouvement imprimés.
L’enjeu en terme de souveraineté est quasi inexistant. L’enjeu en terme de fiscalité est lui aussi quasi nul, car cela concerne des produits en droits acquittés, dont le montant des droits fraudés est peu important. En effet, les principaux mouvements intracommunautaires doivent se faire en droits suspendus. Les mouvements en droits acquittés sont le plus souvent internes au territoire de l’État membre.
J’ai donc voté en faveur de ce texte qui me paraît aller dans le bon sens.

Írásban megvála-szolandó kérdések 
A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok  
A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig) 
**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a primer szektorban dolgozni szándékozó fiatalok szakképzésének fontosságáról  
- P8_DCL(2016)0121 - Elévült  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 25 - 22-02-2017
Írásbeli nyilatkozat a bor- és szeszesital-ágazatban a hamisítás elleni küzdelemről  
- P8_DCL(2016)0120 - Elévült  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 23 - 22-02-2017
Írásbeli nyilatkozat vakok és a látássérült személyek európai munkaerő-piaci befogadásáról és beilleszkedéséről  
- P8_DCL(2015)0058 - Elévült  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Kiosztás dátuma : 05-10-2015
Lejárat időpontja : 05-01-2016
Aláírók száma : 81 - 06-01-2016

Nyilatkozatok 

Vagyonnyilatkozat 

Kapcsolat