Please fill this field
Caterina CHINNICI Caterina CHINNICI
Caterina CHINNICI

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Tag

Olaszország - Partito Democratico (Olaszország)

Születési idő : , Palermo

8. parlamenti ciklus Caterina CHINNICI

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Olaszország)

Alelnök

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : A Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Költségvetési Ellenőrző Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelemről szóló 2015. évi éves jelentésről

09-12-2016 LIBE_AD(2016)589345 PE589.345v02-00 LIBE
Caterina CHINNICI

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

VÉLEMÉNY az Európai Unió Bűnüldözési Együttműködési Ügynöksége (Europol) 2017-os pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

VÉLEMÉNY az Eurojust 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) IT

18-04-2019

Per sfruttare a pieno le potenzialità del mercato unico, era indispensabile adattare il diritto societario europeo alle sfide di una economia globale sempre più digitalizzata.
La nuova direttiva offre soluzioni digitali per l'espletamento delle formalità amministrative nel corso del ciclo di vita di una società, riducendo le disparità esistenti tra i diversi Stati membri rispetto ai servizi di cosiddetto e-government.
È tuttavia importante che le innovazioni, volte a ridurre costi e oneri inutili per gli imprenditori tramite il potenziamento delle tecnologie digitali, vengano accompagnate da adeguate garanzie per prevenire le frodi e gli abusi: reati talvolta attuati attraverso la costituzione di società di comodo che non esercitano di fatto alcuna attività sostanziale.
A tal fine, la direttiva include controlli obbligatori dell'identità e della capacità giuridica di coloro che costituiscono la società, oltre alla possibilità di richiederne la presenza fisica dinanzi alle autorità competenti nei casi di sospette frodi o furti di identità.
Concludo sottolineando che gli Stati membri dovranno rendere disponibili maggiori informazioni sulle società nei registri delle imprese a beneficio di tutte le parti interessate, oltre che rafforzare lo scambio di informazioni sugli amministratori interdetti al fine di individuare le frodi transnazionali. Per tali motivi ho votato a favore.

Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) IT

18-04-2019

Le attuali norme in materia di fusioni, scissioni e trasferimenti societari e lo scarso livello di armonizzazione del diritto societario non hanno consentito alle imprese europee un'agevole mobilità all'interno del mercato unico.
La nuova direttiva definisce regole chiare e semplici per permettere alle imprese di sviluppare la propria attività in altri Stati membri ed accedere a nuovi mercati; e contiene anche disposizioni volte a porre fine alla creazione artificiosa di società per finalità abusive, fraudolente o addirittura criminali, così come a delocalizzazioni fittizie attuate al solo fine di eludere le norme sul lavoro o in materia fiscale.
Per contrastare questi illeciti, infatti, sono previste nuove norme che consentiranno alle autorità degli Stati membri di negare la certificazione necessaria nei casi di operazioni transfrontaliere fraudolente.
Particolarmente significative, inoltre, le norme volte a tutelare i diritti dei dipendenti e di tutti i portatori d'interesse garantendo, in particolare, il loro diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione alle operazioni. La ricostruzione e la delocalizzazione delle imprese hanno, infatti, un impatto fondamentale sui diritti dei lavoratori e sulla loro situazione professionale, ed è quindi opportuno che vengano adeguatamente coinvolti e tutelati. Per questo motivo ho votato a favore.

Jogérvényesülés program (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) IT

17-04-2019

Ho votato a favore del regolamento che istituisce il programma Giustizia 2021-2027, poiché ritengo che lo stanziamento di tali fondi contribuirà all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sul rispetto dello Stato di diritto.
In particolare, sono convinta che il programma stimolerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente attraverso la formazione dei professionisti del settore giudiziario in merito agli strumenti di cooperazione giudiziaria e circa gli sviluppi del diritto europeo in campo civile e penale.
Apprezzo inoltre che il programma agevolerà l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, oltre a sostenere i diritti delle vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.
Considero al contempo importanti le iniziative a sostegno dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, dei giornalisti e delle piccole e medie imprese nelle controversie relative alle violazioni dello Stato di diritto, ai principi della democrazia e dei diritti fondamentali.
Da ultimo, accolgo con favore le disposizioni indirizzate alla formazione degli operatori del settore penitenziario ed a favorire lo scambio di buone pratiche volto a garantire condizioni di detenzione dignitose, presupposto questo ineludibile per assicurare la reciproca fiducia ed il funzionamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez (UNCRC) való uniós csatlakozásról

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Elévült
Alessandra MUSSOLINI Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Constance LE GRIP Roberta METSOLA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Caterina CHINNICI József NAGY
Kiosztás dátuma : 12-12-2016
Lejárat időpontja : 12-03-2017
Aláírók száma : 120 - 13-03-2017

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT az internetes zaklatás és pornográf tartalmak bosszúból történő terjesztése elleni küzdelemről

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Elévült
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT Giovanni LA VIA Brian HAYES Martina DLABAJOVÁ Caterina CHINNICI Afzal KHAN Deirdre CLUNE Kostas CHRYSOGONOS Eva KAILI
Kiosztás dátuma : 21-11-2016
Lejárat időpontja : 21-02-2017
Aláírók száma : 73 - 22-02-2017

ÍRÁSBELI NYILATKOZAT a bebörtönzött szülők gyermekeinek védelméről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0084 Elévült
Patrizia TOIA Jean LAMBERT Marian HARKIN Nathalie GRIESBECK Elisabeth MORIN-CHARTIER Anna Maria CORAZZA BILDT Sergio Gaetano COFFERATI Silvia COSTA Luigi MORGANO Caterina CHINNICI
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 276 - 13-12-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg