Please fill this field
Krzysztof HETMAN Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Lengyelország - Polskie Stronnictwo Ludowe (Lengyelország)

Születési idő : , Lublin

Kezdőlap Krzysztof HETMAN

Alelnök

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság

Tag

D-IN
Az Indiával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

EMPL
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
IMCO
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
D-CL
Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
DLAT
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás PL

15-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

. – Obecny kryzys związany z pandemią COVID-19 ma negatywny wpływ na stabilność finansową i gospodarczą regionów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa. W tej sytuacji Unia Europejska powinna podjąć zdecydowane i szybkie działania, aby wesprzeć gospodarki tych krajów. Dlatego też głosowałem za udzieleniem pomocy makrofinansowej 10 krajom partnerskim Unii Europejskiej.
Pomoc makrofinansowa Unii to instrument wykorzystywany w nadzwyczajnych sytuacjach, a obecna sytuacja zdecydowanie do nich należy. Jak wskazano w propozycji pomoc ta ma zostać przekazana w formie pożyczek dla krajów potrzebujących wsparcia. Jej atutem jest po pierwsze szybkość reakcji, a po drugie preferencyjne warunki jej udzielenia jak np. stosunkowo niskie stopy oprocentowania czy długi okres zapadalności. Jednocześnie przekazane w ten sposób środki zdecydowanie pomogą naszym partnerom poradzić sobie z bieżącymi trudnościami gospodarczymi i zaspokoją ich pilne potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego. Wpłynie to na zwiększenie stabilności gospodarczej państw objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa i pomoże im skuteczniej zareagować na kryzys związany z COVID-19 i walczyć ze skutkami pandemii. Jest to o tyle ważne, że pomoc makrofinansowa ma dotyczyć państw, z którymi Unia Europejska pozostaje w bliskich, wzajemnych stosunkach i współpracuje na wielu płaszczyznach. Decydując się na udzielenie im pomocy w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, pokazujemy, że nasi długoletni partnerzy i sąsiedzi mogą liczyć na nasze wsparcie i solidarność. Proponowane wsparcie wzmocni ponadto zaangażowanie rządów, które z niego skorzystają, w realizację niezbędnych reform i przyczyni się do zacieśnienia ich stosunków z Unią Europejską.

Biztonsági háló az uniós programok kedvezményezettjeinek védelmére: a többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének kidolgozása (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) PL

13-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Szanowni Państwo,
głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie planu awaryjnego, gdyż uważam, że w obecnej sytuacji zapewnienie ciągłości finasowania w unijnym budżecie po 2020 roku jest absolutnie jednym z naszych priorytetów.
Pandemia koronawirusa i spowodowana nim recesja gospodarcza sprawiły, że Unia Europejska musi przedefiniować swoje priorytety na kolejne siedem lat. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, ochrona i tworzenie nowych miejsc pracy, powrót na ścieżkę wzrostu, to obecnie największe wyzwania, przed jakimi stoi gospodarka Unii Europejskiej. Wspólny unijny budżet od samego początku kryzysu stanowił wsparcie w tych działaniach. Dlatego tak ważne jest, aby nawet w sytuacji, gdy nowe porozumienie w sprawie wieloletnich ram finansowych nie zostanie na czas wynegocjowane, zapewniona została ciągłość finansowania. Nie możemy w obecnej sytuacji pozwolić sobie na ryzyko przerwania wsparcia, które z Unii Europejskiej otrzymują przedsiębiorcy, rolnicy czy pracownicy ochrony zdrowia. Komisja Europejska musi wobec tego najpóźniej do 15 czerwca przedstawić plan awaryjny, który to zapewni. Obecne programy powinny być przedłużone o rok lub nawet dwa, także po to, by dobrze przygotować nowe Wieloletnie Ramy Finansowe.

Krzysztof HETMAN
Krzysztof HETMAN

Európai parlamenti NEWSHUB

RT @KosiniakKamysz: 💬 Dziś wiele osób będzie się lansowało na samorządzie. Jednak w latach prezydentury @AndrzejDuda okrajano samorządy z kompetencji: doradztwa rolnego, ochrony środowiska czy turystyki i nakładano nowe obowiązki bez zapewnienia finansowania. 📍Warszawa 🙋🏻‍♂️#Kosiniak2020 https://t.co/rA9Yar8z2A 

RT @KosiniakKamysz: 💬 Dochody samorządów z PIT spadły o 40%, z CIT o 30%. Dziś one potrzebują pomocy, a nie rządowej Tarczy Antysamorządowej. Dlatego proponujemy bon inwestycyjny, szybki zwrot VATu, nowe zasady finansowania czy oddłużenie szpitali powiatowych. 📍Warszawa 🙋🏻‍♂️#Kosiniak2020 https://t.co/jYAbkathI5 

RT @KosiniakKamysz: 💬 Wspominamy dziś tych, którzy 30 lat temu przyczynili się do odtworzenia samorządności w Polsce, ale też myślimy o przyszłości. Powinna powstać Izba Samorządowa, sołectwo musi zyskać podmiotowość prawną, potrzeba zmian w finansowaniu samorządów. 📍Warszawa 🙋🏻‍♂️#Kosiniak2020 https://t.co/Bf3GgWfzbl 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg