Please fill this field
Theresa GRIFFIN Theresa GRIFFIN
Theresa GRIFFIN
Egyesült Királyság

Születési idő : , Coventry

8. parlamenti ciklus Theresa GRIFFIN

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Egyesült Királyság)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiájáról

07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841 PE560.841v02-00 ITRE
Theresa GRIFFIN

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

VÉLEMÉNY a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

01-08-2017 ITRE_AD(2017)592363 PE592.363v03-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

VÉLEMÉNY az európai szabványokról – az 1025/2012/EU rendelet végrehajtása

29-03-2017 ITRE_AD(2017)595594 PE595.594v02-00 ITRE
Hans-Olaf HENKEL

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Nagyobb interpellációk

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, írásbeli választ igénylő, vita által követett nagyobb interpellációkat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlament összes képviselőjének legalább 5%-a terjesztheti elő. 139. cikk, III. melléklet

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of this report because I believe that continued judicial cooperation across the EU is essential in the fight against organised crime and terrorism.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

Free movement of workers is one of the four freedoms enjoyed by EU citizens. The current Regulation however is outdated and no longer reflects the changing national social security systems nor the case law of the ECJ.
In times of increased labour mobility, protecting social rights is of the utmost importance. Equally important is maintaining the continuity of social security when moving from one legislation to another. With this report, we seek to guarantee to all EU workers an effective social protection that does not discriminate against anyone. We also want to bring more clarity to the rules applicable to posted and self-employed workers, as well as to people engaged in multiple activities abroad.
However, the conservatives and liberals are not happy with the progress the S&Ds achieved in both the EP and in negotiations with the Council and try to use elections as a tool to stop this progress from being confirmed for the future Parliament. The S&Ds will, however, continue defending the rights of mobile workers and will seek to unblock the agreement reached in the Council.

A digitális eszközök és folyamatok használata a társasági jog terén (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) EN

18-04-2019

There is a need to update company law procedures in order to make them fit for the digital age. However, this must not come at the expense of the fight against crime and abuse.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat az uniós kkv-k nemzetközivé válásáról

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Elévült
Maria GRAPINI Cristian-Silviu BUŞOI Ramona Nicole MĂNESCU Nicola CAPUTO Nicola DANTI Isabella DE MONTE Ana GOMES Theresa GRIFFIN Marlene MIZZI Georgi PIRINSKI Olga SEHNALOVÁ Ivan JAKOVČIĆ Norica NICOLAI Jozo RADOŠ
Kiosztás dátuma : 11-04-2016
Lejárat időpontja : 11-07-2016
Aláírók száma : 152 - 12-07-2016

Írásbeli nyilatkozat a súlyos közúti sérülésekkel kapcsolatos célkitűzésről

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Elévült
Olga SEHNALOVÁ Lucy ANDERSON Wim van de CAMP Ismail ERTUG Karima DELLI Maria GRAPINI Theresa GRIFFIN Dieter-Lebrecht KOCH Kateřina KONEČNÁ Gesine MEISSNER Monika SMOLKOVÁ Dubravka ŠUICA Patricija ŠULIN Claudia ȚAPARDEL
Kiosztás dátuma : 18-01-2016
Lejárat időpontja : 18-04-2016
Aláírók száma : 275 - 19-04-2016

Írásbeli nyilatkozat a Vállalkozás Európai Évéről

11-11-2015 P8_DCL(2015)0065 Elévült
Emil RADEV Antonio TAJANI Othmar KARAS Tom VANDENKENDELAERE Pablo ZALBA BIDEGAIN Helga STEVENS Jonás FERNÁNDEZ Theresa GRIFFIN Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Jana ŽITŇANSKÁ Ulla TØRNÆS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Alain LAMASSOURE Paul RÜBIG Mariya GABRIEL Eva MAYDELL
Kiosztás dátuma : 11-11-2015
Lejárat időpontja : 11-02-2016
Aláírók száma : 218 - 12-02-2016

Nyilatkozatok