Please fill this field
Miriam DALLI Miriam DALLI
Miriam DALLI

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport

Alelnök

Málta - Partit Laburista (Málta)

Születési idő : , St. Julian's

8. parlamenti ciklus Miriam DALLI

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége az Európai Parlamentben képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Laburista (Málta)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : A Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 09-02-2015 / 18-01-2017 : Petíciós Bizottság
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petíciós Bizottság

Póttag

 • 08-07-2014 / 08-02-2015 : Petíciós Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az EU–Örményország Parlamenti Partnerségi Bizottságba, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Fő parlamenti tevékenységek

Részvétel a plenáris ülés vitáiban

A plenáris ülésen elhangzott beszédek és a plenáris vitákhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatok. 204. cikk és 171. cikk (11) bekezdés

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

15-04-2015 ENVI_AD(2015)549395 PE549.395v02-00 ENVI
Miriam DALLI

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23-11-2018 LIBE_AD(2018)627729 PE627.729v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

VÉLEMÉNY az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatról

18-10-2018 ENVI_AD(2018)625210 PE625.210v03-00 ENVI
Adina-Ioana VĂLEAN

VÉLEMÉNY az EU méhészeti ágazata előtt álló kilátásokról és kihívásokról

24-10-2017 ENVI_AD(2017)609657 PE609.657v02-00 ENVI
Mireille D'ORNANO

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Eurojust–Dánia-megállapodás a büntetőügyekben folytatott együttműködésről (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of Eurojust concluding a cooperation agreement with Denmark, which would allow both parties to meet the challenges posed by serious crime, particularly organised crime and terrorism, and to facilitate the coordination of investigations and prosecutions covering the territory of Denmark and one or more of the other Member States.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálása (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

In the time of increased labour mobility, we need to have clear rules for posted and self-employed workers. This report does not deliver effective social protection to all the workers. I voted against this report.

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

Heavy duty vehicles are responsible for one quarter of total road transport CO2 emissions. With this report the EU has proven itself as a leader when it comes to clean mobility. With the increase of reduction targets for CO2, ZLEVs and excess emission premiums we move more towards decarbonisation of transport and towards better compliance with the Paris Climate Agreement. I voted in favour of this report.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a szívelégtelenségről

24-10-2016 P8_DCL(2016)0110 Elévült
Annie SCHREIJER-PIERIK Aldo PATRICIELLO Cristian-Silviu BUŞOI Sirpa PIETIKÄINEN Andrey KOVATCHEV Pascal ARIMONT Marc TARABELLA Victor NEGRESCU Miriam DALLI Nicola CAPUTO Daciana Octavia SÂRBU Karin KADENBACH Nessa CHILDERS Ian DUNCAN Stelios KOULOGLOU Monica MACOVEI Patricija ŠULIN
Kiosztás dátuma : 24-10-2016
Lejárat időpontja : 24-01-2017
Aláírók száma : 236 - 25-01-2017

Írásbeli nyilatkozat egy önkéntes alapú „digitális iskolák kiválósági program” uniós szintű létrehozásáról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0078 Elévült
Brian HAYES Deirdre CLUNE Marlene MIZZI Miriam DALLI Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Roberta METSOLA Ivo BELET Tom VANDENKENDELAERE Esther de LANGE
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 48 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az internetes gyűlölet-bűncselekmények és szélsőségesség elleni küzdelemről

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Elévült
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Patricija ŠULIN Péter NIEDERMÜLLER Jozo RADOŠ Heinz K. BECKER Angel DZHAMBAZKI Iskra MIHAYLOVA Anna ZÁBORSKÁ Miriam DALLI Hannu TAKKULA Boris ZALA Nedzhmi ALI Brian HAYES Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Filiz HYUSMENOVA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Zigmantas BALČYTIS
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 143 - 13-12-2016

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg