Please fill this field
Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Szlovénia - Slovenska ljudska stranka (Szlovénia)

Születési idő : , Senovo

Kezdőlap Franc BOGOVIČ

Alelnök

D-RS
Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

Tag

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság

Póttag

AGRI
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
D-CN
A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DACP
Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Legutóbbi tevékenységek

A Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályai és általános elvei (A9-0187/2020 - József Szájer) SL

17-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Pri poročilu o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije sem se vzdržal, saj je bilo med glasovanjem o amandmajih sprejetih kar nekaj spornih amandmajev, katerih v politični skupini EPP nismo mogli podpreti.
Cilj predloga uredbe je sicer zagotoviti širšo politično preglednost in odgovornost nad izvedbenimi akti s strani držav članic. Izraz „komitologija“ je okrajšava za način, kako Komisija izvaja izvedbena pooblastila, ki jih podeljuje zakonodajalec EU. Ta proces se s strani držav članic nadzoruje v odborov za komitologijo, ki podajajo mnenje o osnutkih izvedbenih aktov, ki jih pripravijo službe Komisije.
V skladu s sedanjimi pravili lahko Komisija sprejme izvedbene akte, razen če v odboru obstaja kvalificirana večina „proti“ osnutku izvedbenega akta.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 szójabab (B9-0411/2020) SL

17-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene soje z oznakami MON 87751 x MON 87701 x MON 87708 x MON 89788 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: a géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és MON 87411 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B9-0413/2020) SL

17-12-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Predlagani ugovor Evropskega parlamenta o avtorizaciji gojenja gensko spremenjene koruze z oznakami MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x MON 87411 in MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 sem podprl, saj zagovarjam stališče, da gojenje gensko spremenjenih organizmov za pridelavo hrane ne sodi na evropska tla.

Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Európai parlamenti NEWSHUB

O aktualnih EU 🇪🇺 tematikah #COVID19 #cepiva #dolgotrajnaoskrba #digitalizacija #Brexit #okrevanjeEU pred prvim letošnjim zasedanjem Evropskega parlamenta @EP_Slovenija #EPlenary prihodnji teden - v pogovoru evropskih poslancev z novinarji v Studiu Evropa https://t.co/acNI7XZkQh 

RT @vecer: (POGOVOR HIŠE EU) O cepljenju z evroposlanci @MilanZver, @milan_brglez, @Franc_Bogovic, Klemen Grošelj, @tfajon govori odgovorni urednik Večera @MatijaStepisnik. https://t.co/vKXwOKF3Fg 

RT @MatijaStepisnik: Z evropskimi poslanci smo v Studiu Evropa ⁦@EP_Slovenija⁩ odprli sezono ogrevanj na plenarna zasedanja. Debatirali smo z ⁦@MilanZver⁩, ⁦@tfajon⁩, ⁦@KGroselj⁩, ⁦@Franc_Bogovic⁩ in ⁦@milan_brglez⁩. Vabljeni! https://t.co/18SMc184dQ 

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg