Please fill this field
Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Románia - Partidul Naţional Liberal (Románia)

Születési idő : , Com. Românași

Kezdőlap Daniel BUDA

Alelnök

AGRI
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Tag

DMER
A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
DLAT
Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség

Póttag

REGI
Regionális Fejlesztési Bizottság
JURI
Jogi Bizottság

Legutóbbi tevékenységek

A Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás RO

15-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Criza de COVID-19 are un impact negativ asupra stabilității economice și financiare a regiunilor afectate de extindere și de politica de vecinătate, majoritatea urmând să intre în recesiune în acest an.
Asistența este unul din instrumentele UE pentru răspunderea la crizele externe. Potrivit prevederilor raportului votat, aceasta ar lua forma împrumuturilor și ar trebui finanțată printr-o operațiune de împrumut pe care Comisia ar urma să o desfășoare în numele UE. Așadar, AMF ar fi utilizat pentru remedierea situațiilor de criză a balanței de plăți.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că este necesară acordarea asistenței pentru stabilitatea financiară, dar și pentru ca statele vizate de politica de extindere să poată ieși din impasul și criza cauzate de pandemia de COVID-19.

Az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűléseire vonatkozó ideiglenes intézkedések RO

14-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Pentru limitarea răspândirii virusului COVID-19 a fost declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății(OMS), iar statele membre au pus în aplicare un set de măsuri de izolare și de distanțare socială a persoanelor. Aceste măsuri ar putea împiedica societățile și societățile cooperative să-și respecte obligațiile juridice care le revin. În special în temeiul dreptului național și al dreptului Uniunii în privința societăților comerciale, creând dificultăți în ceea ce privește organizarea adunărilor lor generale.
La nivel național, majoritatea statelor au pus în aplicare o serie de măsuri de urgență cu scopul de a sprijinii societățile și societățile cooperative, oferindu-le instrumentele necesare în actualele circumstanțe. În mod special, statele membre au permis utilizarea de instrumente și procese digitale pentru convocarea a adunărilor generale, dar au și prelungit termenele de convocare a adunărilor generale pentru 2020.
Votul meu pentru raportul privind Măsurile temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene (SE) și ale societăților cooperative europene (SCE) este unul pozitiv și consider că aceste măsuri temporare sunt necesare dată fiind situația actuală de pandemie cu care se confruntă toate statele membre UE.

Az EU és Montenegró közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Montenegróban végzett fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás (A9-0018/2020 - Bettina Vollath) RO

13-05-2020
A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

Acordul privind statutul cu Muntenegru este unul dintr-o serie de acorduri similare încheiate cu țările din Balcanii de Vest. Acordul privind statutul dintre UE și Muntenegru are în vedere acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Muntenegru, așa cum este prevăzut în Regulamentul UE.
Acesta are drept scop, oferirea unui cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, care să definească domeniul de aplicare al operațiunii, normele privind răspunderea civilă și penală, dar și sarcinile și competențele membrilor detașați ai echipelor. Astfel de acorduri trebui să garanteze respectarea drepturilor fundamentale și să ofere mecanisme specifice de tratare a plângerilor, care să fie utilizate în cazul încălcării drepturilor fundamentale în timpul operațiunilor.
Votul meu pentru acest raport este pozitiv și consider că este util și esențial pentru asigurarea transparenței, a controlului public și a controlului democratic atât pentru UE, cât și pentru Muntenegru.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg