Please fill this field
Daniel BUDA Daniel BUDA
Daniel BUDA

Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport

Tag

Románia - Partidul Naţional Liberal (Románia)

Születési idő : , Com. Românași

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások Daniel BUDA

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

Bankunió – 2019. évi éves jelentés (A9-0026/2020 - Pedro Marques) RO

19-06-2020

Finalizarea uniunii bancare este esențială pentru ca moneda euro să beneficieze de o percepție bună la nivel internațional și pentru ca aceasta să capete un rol tot mai important pe piețele mondiale. În zona euro au scăzut riscurile de evoluție negativă ale economiilor deoarece Uniunea Economică și Monetară este mai stabilă și mai competitivă.
Pentru a putea atinge performanțe din ce în ce mai bune Uniunea Bancară trebuie să dispună de instrumente eficiente pentru a soluționa problemele cu care se confruntă cu consumatorii. Cu toate că s-au observat o progrese în punerea în aplicare a Uniunii Bancare, mai trebuie făcute progrese pentru reducerea riscurilor.
Mai mult, se recomandă urmărirea cu atenție a produselor financiare vândute deoarece ultimele crize bancare s-au produs din cauza vânzărilor inadecvate de obligațiuni și produse financiare.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece Uniunea Europeană este capabilă să își asume o Uniune Bancară puternică care, în primul rând, este în favoarea cetățenilor.

A 2021. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatások – III. szakasz (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) RO

19-06-2020

Criza fără precedent la nivel sanitar, economic, social și al mediului cauzată de pandemia de COVID-19 a fost neprevăzută și a creat circumstanțe excepționale care nu pot fi gestionate cu un buget întocmit pentru situații normale. Bugetul Uniunii Europene este vital pentru a putea răspunde provocărilor cu care cu care se confruntă Uniunea, iar în acest sens bugetul 2021 -2027 trebuie să fie ambițios și pregătit pentru orice criză neprevăzută.
Un alt subiect important care trebuie atins de bugetul pentru anul 2021 este că trebuie să ofere soluții pentru provocările de mediu, mai ales în contextul Pactului verde european. Pentru atinge obiectivul de reducere cu 40% emisiilor cu gaze de efect de seră Comisia va trebui să acopere un deficit considerabil, dar și bugetul trebuie să ia în considerare aceste aspecte. De asemenea, o altă chestiune importantă care trebuie prevăzută în bugetul Uniunii Europene este alocarea de fonduri pentru gestionarea crizei imigranților de la frontierele Uniunii.
Votul meu a fost în favoarea acestui raport deoarece UE are nevoie de un buget adaptat nevoilor cetățenilor, un buget care să asigure angajamentele față de protejarea mediului și un buget pregătit să răspundă la orice provocare.

A keleti partnerség a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) RO

19-06-2020

Prin natura sa, Parteneriatul estic se bazează pe înțelegerea și interesele commune ale Uniunii Europene și state precum Armenia, Azerbaijan, Republica Moldova, Ucraina, state care doresc să adere la dreptul internațional, la valorile fundamentale și la respectarea drepturilor omului. Politica la nivel global a UE este de a promova și sprijinii state din vecinătatea acesteia care sunt bine guvernate prospere și democratice.
Țările parteneriatului estic și-au asumat din ce în ce mai mult responsabilitatea și depun eforturi pentru a avea o cooperare eficientă cu Uniunea. Parteneriatul estic funcționează în ambele sensuri deoarece experiență și tehnologia fiecărei parți poate și trebuie să fie împărtășită cu cealaltă. Mai mult, conform articolului 49 din TUE orice stat european poate solicita să devină membru UE cu condiția ca acesta să respecte legile și valorile Uniunii Europene.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece putem să avem o Europă stabila din punct de vedere economic, social, politic și al mediului doar cu o bună colaborare între state.

A Nyugat-Balkán, a 2020. évi csúcstalálkozót követően (A9-0091/2020 - Tonino Picula) RO

19-06-2020

Procesul de extindere este o parte esențială a interior europene și rămâne unul din cele mai importante obiective strategice al Uniunii Europene. Extinderea este cel mai eficient instrument de politică externă și contribuie la promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii, adică la respectarea demnității umane, a libertății, a pacii și a democrației. Mai mult, țările din Balcanii de Vest fac parte din Europa atât din punct de vedere geografic, cât și istoric, iar procesul de integrare a acestora în UE are o importanță esențială pentru stabilitatea și securitatea continentului.
Uniunea Europeană trebuie să mențină extinderea pe întreg continentul și să accelereze procesul de aderare al statelor care s-au angajat să pună în aplicare reformele aferente aderării. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să furnizeze criterii clare, transparente și coerente de aderare și să ofere sprijin politic și consultanță țărilor în curs de aderare, dar și să desfășoare negocieri cu alte state.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece cred că extinderea Uniunii Europene este cheia unui continent puternic și stabil.

Igazgatási együttműködés az adózás területén: egyes határidőknek a Covid19-világjárvány miatti halasztása (C9-0134/2020) RO

19-06-2020

Pandemia de COVID-19 reprezintă o criză gravă a sănătății publice, criză care a afectat toate statele membre. Aceasta este o provocare majoră pentru sistemele publice de sănătate și poate avea implicații grave pentru economiile UE pe termen mediu și lung. Această situație are un puternic efect destabilizator asupra vieții cetățenilor, dar și asupra întreprinderilor, care întâmpină dificultăți în desfășurarea activităților, în special din cauza constrângerilor legate de limitarea mișcării persoanelor care sunt în vigoare în multe state membre.
De asemenea, ținând cont de incertitudinea actuală cu privire la evoluția pandemiei de COVID-19, este util să se prevadă posibilitatea unei noi prelungiri a perioadei de amânare pentru depunerea și schimbul de informații. Acest lucru ar fi necesar dacă, pe parcursul unei părți a perioadei de amânare sau al totalității acestei perioade, ar persista circumstanțele excepționale privind riscurile grave pentru sănătatea publică cauzate de pandemia de COVID-19.
Votul meu pentru raportul privind Cooperarea administrativă în domeniul impozitării: amânarea anumitor termene ca urmare a pandemiei de COVID-19 este unul pozitiv și consider că pentru evitarea unor crize fără precedent ar fi utilă amânarea unor termene în domeniul impozitării.

A Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás (az 1305/2013/EU rendelet módosítása) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) RO

19-06-2020

Efectele pandemiei de COVID-19 continuă să se intensifice în toate statele membre. În momentul de față situația este fără precedent și necesită o serie de măsuri excepționale, adaptate la situație, care trebuie aplicate în aceste circumstanțe. În sectorul agricol și în cel alimentar există o serie de dificultăți ca urmare a restricțiilor extinse de circulație puse în aplicare în statele membre, precum și a închiderii obligatorii a magazinelor, a piețelor în aer liber, a restaurantelor și a altor unități hoteliere și de restaurare.
Perturbarea economică a condus la probleme legate de fluxul de lichidități pentru fermierii și întreprinderile rurale mici care prelucrează produse agricole. Astfel, unele întreprinderi mici și fermieri au nevoie de sprijin de urgență pentru a-și menține activitățile. Sprijinul este util să fie acordat sub forma unui ajutor temporar, într-un scop bine definit pentru circumstanțe neprevăzute.
Acest raport are din partea mea un vot favorabil deoarece consider că unul dintre domeniile cele mai afectate de pandemia de COVID-19 este sectorul agricol, iar pentru a putea rezista pe piață, fermierii afectați ar trebui să primească acest sprijin din partea UE.

Európai polgári kezdeményezés: a gyűjtési, ellenőrzési és vizsgálati szakaszokra vonatkozó határidőkkel kapcsolatos ideiglenes intézkedések a Covid19-járványra tekintettel (C9-0142/2020 - Loránt Vincze) RO

19-06-2020

Pandemia de COVID-19 a afectat toate statele membre și pe cetățenii acestora într-un mod fără precedent. Petru prevenirea și stagnarea pandemiei, statele membre au luat o serie de măsuri pentru oprirea sau încetinirea transmiterii virusului, inclusiv măsuri de limitare a mișcării persoanelor, care au condus la o oprire aproape totală a vieții publice în majoritatea statele membre.
În mod inevitabil, pandemia de COVID-19 are un impact grav și asupra inițiativei cetățenești europene (ICE). Acesta este un instrument al democrației participative care depinde de implicarea cetățenilor din întreaga UE. Astfel, pentru păstrarea eficacității instrumentului ICE în perioada pandemiei și pentru a oferi siguranță și claritate juridică organizatorilor inițiativelor a căror colectare, verificare sau examinare este în desfășurare, ar fi util să se adopte o serie de măsuri temporare care să permită prelungirea perioadelor de colectare pentru inițiative.
Votul meu este unul pozitiv pentru acest raport deoarece consider că pandemia de COVID-19 a dat peste cap o serie de inițiative ale ICE, iar pentru ca acestea să aibă loc, este necesară o prelungire a perioadei de colectare.

A schengeni térségben tapasztalható helyzet a Covid19 kitörését követően (B9-0165/2020) RO

19-06-2020

Rezoluția privind dezorganizarea creată de criza provocată de Covid-19 în spațiul Schengen evidențiază îngrijorarea cu privire la măsurile extrem de stricte luate de statele membre, respectiv închiderea integrală sau parțială a frontierelor, ori aplicabilitatea unor măsuri asupra turismului sau asupra lucrătorilor sezonieri, ce afectează în mod direct cetățenii și întreprinderile.
Propunerea invită statele membre să regândească măsurile și să adopte noi reglementări în ceea ce privește controlul la frontiere, o alternativă fiind impunerea controalelor medicale minime. De asemenea, deși sunt sprijinite în totalitate toate măsurile de sănătate publică care au drept scop limitarea răspândirii Covid-19, se atrage atenția că statele membre nu au oferit suficiente justificări a impunerii controalelor la frontieră, ca siguranță a reducerii răspândirii virusului.
Am votat în favoarea acestei propuneri, deoarece controalele la frontierele interne, în cadrul Schengen, afectează drepturile și libertățile cetățenilor, implică efecte negative asupra încrederii dintre statele membre, iar măsurile pot fi considerate drept o încălcare a Codului frontierelor Schengen.

A határt átlépő munkavállalók és az idénymunkások európai védelme a Covid19-válsággal összefüggésben (B9-0172/2020) RO

19-06-2020

Lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie indispensabilă pentru foarte multe sectoare de activitate. În perioada pandemiei Covid, lipsa acestora a pus în pericol însăși existența multor ferme din țările Uniunii Europene.
În același timp însă, în foarte multe state, aceștia au ajuns în situații dificile care le-au pus în pericol viața și securitatea socială.
Am votat în favoarea acestei rezoluții deoarece consider că UE trebuie să găsească mecanisme prin care să le fie impuse statelor membre obligativitatea asigurării unor condiții de muncă sigure, precum și garantarea unor salarii adecvate pentru munca prestată.
Condițiile de cazare trebuie să respecte standardele legale și rezonabile de viață, iar asigurarile sociale să le garanteze protejarea lor reală în caz de îmbolnăvire, inclusiv în situația apariției unor pandemii.
De asemenea, se impune înființarea unor linii telefonice care să fie disponibile în mai multe limbi ale țărilor UE, astfel încât acești lucrători să aibă posibilitatea odată în plus de a-și verifica drepturile și obligațiile, dar și de a reclama abuzurile sau încălcări ale contractelor lor de muncă.

Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) RO

18-06-2020

După ce la data de 31 ianuarie 2020 Marea Britanie a părăsit UE, Parlamentul a înființat un organ special pentru a asigura rolul acestuia în negocierile unui acord ulterior. Tratatul de funcționare al Uniunii Europene prevede că Uniunea nu poate încheia acorduri cu state terțe fără acordul Parlamentului. Drepturile cetățenilor, frontiera irlandeză și îndeplinirea obligațiilor Regatului Unit față de UE au fost priorități pentru Parlamentul European încă de la începutul BREXIT.
Parlamentul European și-a propus să voteze aceste recomandări înainte de Conferința la nivel înalt și Consiliul European, când se va analiza evoluția acestor negocieri. Având în vedere complexitatea acestor negocieri este vitală poziția comisiilor specializate din Parlamentul European.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că între Uniunea europeană și un fost statul membru trebuie să rămână o relație bună de colaborare socială, politică și economică, iar pentru îndeplinirea acestor scopuri trebuie angrenate toate organele competente și de specialitate ale Uniunii.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg