Please fill this field
Maite PAGAZAURTUNDÚA Maite PAGAZAURTUNDÚA
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Renew Europe képviselőcsoport

Tag

Spanyolország - Delegación Ciudadanos Europeos (Spanyolország)

Születési idő : , Donostia San Sebastián

8. parlamenti ciklus Maite PAGAZAURTUNDÚA

Képviselőcsoportok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselőcsoport - Tag

Nemzeti pártok

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Unión, Progreso y Democracia (Spanyolország)

Képviselok

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Kulturális és Oktatási Bizottság
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Fejlesztési Bizottság
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Emberi Jogi Albizottság
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Palesztinával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : A Mercosurral fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : A pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Alkotmányügyi Bizottság
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorizmussal foglalkozó különbizottság

Póttag

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-07-2014 / 21-10-2014 : Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség
 • 22-10-2014 / 01-07-2019 : Az Andok Közösség országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Pénzügyi bűncselekmények, adókijátszási és adókikerülési ügyek különbizottsága

Fő parlamenti tevékenységek

Jelentés(ek) – előadóként beterjesztve

A felelős parlamenti bizottságban előadót neveznek ki a jogalkotási és költségvetési jellegű javaslatokról vagy egyéb kérdésekről szóló jelentés elkészítésére. Jelentéseik elkészítése során az előadók konzultálhatnak szakértőkkel és az érdekelt felekkel. Az előadók felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. A bizottsági szinten elfogadott jelentéseket ezután plenáris ülésen tárgyalják és szavaznak róluk. 55. cikk

Jelentés(ek) – árnyékelőadóként beterjesztve

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a jelentésekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyalhat az előadóval. 215. cikk

Előadóként beterjesztett vélemény

A bizottságok véleményt nyilváníthatnak a hatáskörükbe tartozó elemeket tartalmazó jelentések kapcsán. Az ilyen vélemények előadói felelősek továbbá a kompromisszumos módosítások megfogalmazásáért és az árnyékelőadókkal folytatott tárgyalásokért. 56. és 57. cikk, VI. melléklet

VÉLEMÉNY az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

VÉLEMÉNY a magyarországi helyzetről (az Európai Parlament 2017. május 17-i állásfoglalása alapján)

26-03-2018 AFCO_AD(2018)615423 PE615.423v02-00 AFCO
Maite PAGAZAURTUNDÚA

VÉLEMÉNY a vállalatok és állami szervek bizalmas információit közérdekből leleplező bejelentők védelmére szolgáló jogszerű intézkedésekről

08-09-2017 LIBE_AD(2017)606049 PE606.049v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Árnyékelőadóként beterjesztett vélemény

A képviselőcsoportok árnyékelőadót neveznek ki a véleményekhez, aki nyomon követi az eljárást és megegyezéses szövegekről tárgyal az előadóval. 215. cikk

VÉLEMÉNY a Szerződés megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról

11-01-2019 LIBE_AD(2019)631776 PE631.776v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

VÉLEMÉNY az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről

29-11-2018 AFCO_AD(2018)627917 PE627.917v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

VÉLEMÉNY a Jogok és értékek program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22-11-2018 AFCO_AD(2018)628563 PE628.563v03-00 AFCO
Josep-Maria TERRICABRAS

Állásfoglalásra irányuló indítvány(ok)

Az aktuális kérdésekről szóló állásfoglalási indítványokat egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a képviselők legalább 5%-ának kérésére veszik napirendre és szavaznak róla a plenáris ülésen. 132. , 136. , 139. és 144. cikk

Szóban megvála-szolandó kérdések

Az Európai Bizottságnak, a Tanácsnak vagy a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének címzett, szóbeli választ igénylő kérdéseket egy bizottság, egy képviselőcsoport vagy a parlamenti képviselők legalább 5%-a terjesztheti elő. 136. cikk

Egyéb parlamenti tevékenységek

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások

A képviselők írásbeli indokolást nyújthatnak be a plenáris ülésen leadott szavazatukhoz. 194. cikk

A tengerfenéken élő állományoknak a Földközi-tenger nyugati térségében folytatott halászatára vonatkozó többéves terv (A8-0005/2019 - Clara Eugenia Aguilera García) ES

04-04-2019

. – La grave situación de sobreexplotación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo nos aboca a tomar medidas para hacer las reformas necesarias y garantizar el futuro de nuestros recursos y de nuestras pesquerías. La propuesta de Reglamento para un plan de gestión multianual de demersales en el Mediterráneo Occidental fue presentada por la Comisión Europea en marzo del 2018, una fecha tardía que ha acelerado la negociación entre el Parlamento y el Consejo y, por lo tanto, con escasa posibilidad para evaluar la idoneidad de las propuestas de la Comisión así como el impacto socio-económico a corto plazo de la propuesta. Los planes de gestión adoptados anteriormente para otras cuencas marinas dotaron de más tiempo para su elaboración. Lo ideal hubiera sido continuar la tramitación de este importante Reglamento durante los primeros meses de la próxima legislatura. En consecuencia, nos abstuvimos en la votación del acuerdo.

A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (A8-0481/2018 - Sophia in 't Veld) ES

04-04-2019

. – El Reglamento no tiene ningún impacto en el sistema impositivo de un Estado miembro, ni supone algún tipo de arreglo beneficioso para evadir impuestos. La competencia de imponer impuestos es exclusiva de los Estados miembros, por lo que este Reglamento no puede cambiar dicha competencia de ninguna manera. Tampoco afecta, de ninguna manera, al primer pilar (pensiones públicas) ni al segundo pilar (pensiones laborales). El PEPP es complementario, voluntario y un producto de pensiones individuales en el llamado tercer pilar. El Reglamento solo regula un mercado ya existente, y ofrece una protección al consumidor extensiva. Entre otras cosas, establece normas, información y consejos para proceder por parte de las aseguradoras, el derecho a cambiar de proveedor si el cliente lo requiere, cuotas que no superen el 1 % de la prestación, la autorización por parte de las autoridades nacionales competentes, así como la supervisión e intervención de la Autoridad Europea de Seguros y de Pensiones de Jubilación (AESPJ). Además, el consumidor podrá seguir contribuyendo a su plan aunque se desplace a otro Estado miembro. Es por ello que hemos votado a favor.

A kannabisz gyógyászati célokra való használata (B8-0071/2019) ES

13-02-2019

He votado a favor de la propuesta de Resolución sobre el uso del cannabis para fines medicinales dada la extensa bibliografía científica existente que confirma los beneficios terapéuticos y analgésicos en el manejo de algunas enfermedades. Para ello necesitamos una definición jurídica clara y armonizada del cannabis medicinal e impulsar la actividad investigadora.
En relación al cannabis de uso recreativo, discutido a través de distintas enmiendas, me gustaría destacar que su regularización, acompañada de medidas de educación para evitar la toxicomanía, podría ayudar a evitar las mafias de distribución de cannabis en el mercado negro y delitos de blanqueo de capitales. El incremento del componente THC sin control en el cannabis consumido hace preferible el control público.

Írásban megvála-szolandó kérdések

A képviselők meghatározott számú írásbeli választ igénylő kérdést nyújthatnak be az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió főképviselőjének. 138. cikk, III. melléklet

Egyéni állásfoglalási indítványok

A képviselők az EU tevékenységi körébe tartozó ügyekben állásfoglalási indítványt terjeszthetnek elő. Az elfogadhatónak nyilvánított állásfoglalási indítványokat az illetékes bizottsághoz utalják, amely határoz az alkalmazandó eljárásról. 143. cikk

Írásbeli nyilatkozatok (2017. január 16-ig)

**Ez az eszköz 2017. január 16. óta nem létezik**. Az írásbeli nyilatkozatok az EU hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkozó kezdeményezések voltak. A képviselők azt 3 hónapos időszakon belül írhatták alá.

Írásbeli nyilatkozat a vízivásról, mint alapvető jogról

12-09-2016 P8_DCL(2016)0071 Elévült
Aldo PATRICIELLO Alessandra MUSSOLINI Marek PLURA Ivo VAJGL Filiz HYUSMENOVA Nessa CHILDERS Romana TOMC Viorica DĂNCILĂ Damian DRĂGHICI Laurenţiu REBEGA Marlene MIZZI Alessia Maria MOSCA Rolandas PAKSAS Enrico GASBARRA Alberto CIRIO Fulvio MARTUSCIELLO Remo SERNAGIOTTO Giovanni LA VIA Demetris PAPADAKIS Hugues BAYET Marian-Jean MARINESCU Maite PAGAZAURTUNDÚA Biljana BORZAN Victor NEGRESCU Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Svetoslav Hristov MALINOV Igor ŠOLTES Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Dominique BILDE Monika SMOLKOVÁ Marc TARABELLA
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 78 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az intervenciós árak növelésének sürgető szükségességéről a tejágazat válságának megszüntetése érdekében

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Elévült
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Kiosztás dátuma : 12-09-2016
Lejárat időpontja : 12-12-2016
Aláírók száma : 58 - 13-12-2016

Írásbeli nyilatkozat az európai kultúra előmozdításáról

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Elévült
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Kiosztás dátuma : 27-04-2016
Lejárat időpontja : 27-07-2016
Aláírók száma : 86 - 28-07-2016

Nyilatkozatok

Az Európai Parlament által archivált eredeti, aláírt és keltezéssel ellátott nyilatkozat.

Kapcsolat

Bruxelles

Strasbourg